Organizacija prevoza učencev 

Učenci prihajajo v šolo peš, v spremstvu staršev, z rednimi avtobusnimi prevozi ter z organiziranim šolskim prevozom.

Organiziran šolski prevoz izvajajo naslednji prevozniki, ki so bili izbrani s strani posameznih občin:

  • Sadek, s. p. – Občina Cirkulane, Občina Gorišnica, Občina Zavrč, Občina Videm, Občina Kidričevo, Občina Destrnik, Občina Podlehnik, Občina Juršinci, Občina Starše, Občina Dornava,
  • Lorbek, s. p. – MO Ptuj,
  • Arriva – Občina Hajdina in Občina Majšperk,
  • Krodo, s. p. – Občina Žetale,
  • Breznik, s. p. – Občina Apače.
Relacija MO Ptuj Odhod iz
začetne postaje
Prihod v šolo Odhod izpred šole
Mestni vrh – Kicar – Pacinje – Anželova ulica – Čučkova ulica – Na tratah – Ormoška cesta – Orešje – OŠ dr. Ljudevita Pivka 6.40 7.30 14.35
Krčevina pri Vurbergu – Grajena – Mestni vrh – Ob Dravi – Čopova ulica – Obrtniška ulica – Gregorčičev drevored – Prešernova – OŠ dr. Ljudevita Pivka 6.45 7.30 14.35

Varna pot v šolo

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Prvošolčka spremljajte v šolo starši ali oseba, ki je starejša od 10 let. Poučite ga o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo odbojna telesa, na primer kresničko.