SPREMEMBA ODLOKA

Spoštovani starši,

iz medijev ste bili obveščeni o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki so pričeli veljati v sredo, 19. 1. 2022.

Navajamo pomembne informacije  iz odloka:

  • V primeru, ko je potrjen en primer okužbe s PCR v oddelku, se morajo učenci v obdobju 7 dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli ali doma, zato da spremljamo širitev okužbe. Učenci, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gredo v karanteno takrat, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev v roku 14 dni.
  • Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene, to pomeni:
    • da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa
    • so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni ali
    • predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.
  • S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne 15, kot je veljalo doslej.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da se bodo naši učenci lahko izobraževali v šoli. V upanju, da preprečimo širjenje okužb, vas lepo prosimo, da navodila NIJZ glede ukrepov v čim večji možni meri upoštevate.

PREDVSEM PA VAS VLJUDNO PROSIMO, DA NAM, V KOLIKOR JE BIL VAŠ OTROK NA HITREM TESTU POZITIVEN, TO TAKOJ SPOROČITE ZARADI NADALJNJEGA UKREPANJA.

Če je kdo od družinskih članov pozitiven, otrok ostane doma.

Z lepimi pozdravi mag. Lidija Marin, ravnateljica