OBISK STROJNE ŠOLE IN ŠOLE ZA EKONOMIJO, TURIZEM IN KMETIJSTVO NA PTUJU

Učenci 8. in 9. razreda se v okviru poklicnega usmerjanja udeležujejo prestavitev srednjih šol, ki izvajajo nižje poklicne programe. Na Ptuju sta to 2 srednji šoli v okviru Šolskega centra Ptuj, in sicer Strojna šola (program Pomočnik v tehnoloških procesih) in Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo (program Pomočnik v biotehniki in oskrbi). Po končanem 2-letnem izobraževanju (NPI) se lahko naši učenci vpišejo v katerikoli 3-letni program (SPI). 

V petek, 1. 4. 2022, smo z učenci omenjeni šoli obiskali, spoznali programe in možnosti za nadaljnje izobraževanje ter si ogledali delavnice in se seznanili predvsem s praktičnim poukom.

Na Strojni šoli so nas sprejeli v njihovih delavnicah, z zanimanjem smo poslušali njihovega profesorja,  ki je razumljivo in z navdušenjem predstavil pot dijaka v njihovem izobraževanju ter raznolike možnosti, ki bogatijo in motivirajo dijake, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti.  V odlično opremljenih delavnicah smo videli, da bo za naše učence, ki jih zanima delo s kovino na kakršenkoli način, zelo dobro poskrbljeno.

Naš dan se je nadaljeval v Turnišču, kjer ima Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo enoto za izvajanje praktičnega pouka iz kmetijskih smeri. Ogledali smo si delavnice (kisarno, mesnopredelovalno delavnico …), rastlinjake, hlev s konji in seveda prostor z delovnimi stroji. V rastlinjakih imajo že veliko sadik različne zelenjave in rož. Sadike solate so nam podarili za naš šolski vrt.

Zahvaljujemo se predstavnikom obeh šol za gostoljubje in obsežno predstavitev.

Borislava Munda