SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Spoštovani starši, rejniki in skrbniki,

odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 med drugim odloča, da učenci osnovne šole izvajajo samotestiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Prav tako določa, da samotestiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, ki so vključeni v program z NIS in posebni program, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Samotestiranje se izvede v ponedeljek, sredo in petek za vse učence, ki niso cepljeni oziroma niso v zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19.

Dodajamo povezave:

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in verjamemo, da bomo s skupnim odgovornim ravnanjem našim otrokom uspeli zagotoviti varno učno okolje.

Vse dobro.

ravnateljica, mag. Lidija Marin