Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Raičeva 2, 2250 Ptuj

 

tel:  +386 (0) 2 771 07 80
fax:+386 (0) 2 771 07 85

e-naslov: os.l-pivka@guest.arnes.si

Trr: 01296-6030691016
Matična številka: 5087201000
Davčna številka: SI 61373800

Vodstvo šole:

Ravnateljica: Dragica Emeršič, prof. def.
E-naslov: dragica.emersic@guest.arnes.si
tel. št. (02) 773 30 11, mob. tel. št. 051 371 537

Pomočnica ravnateljice: Borislava Munda, univ. dipl. psih.
E-naslov: borislava.munda@guest.arnes.si
tel. št. (02) 771 07 88, mob. tel. št. 041 345 337

 


Pomembne telefonske številke:

Tajništvo: 771 07 80 Izidora BELOVIČ

Računovodstvo: 771 07 83 Slavica HVALEC, Angelca RIJAVEC

Svetovalni delavec: 771 07 88 Borislava MUNDA

Delovna terapija: 771 07 87 Tanja KNEHTL

Računalniška uč.: 771 07 86 Damjan ŠIMENKO

Kuhinja: 771 07 89 Bojana MILINOVIČ

Zbornica: 771 07 84