STROKOVNI DELAVCI

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ARNUŠ Marija učiteljica predmetnega pouka  marija.arnus@pivkaptuj.si
BER Majda učiteljica za DSP  majda.ber@pivkaptuj.si
BOROVIČ Monika učiteljica za DSP  monika.borovic@pivkaptuj.si
BRMEŽ Matija drugi učitelj v 1.razredu  matija.brmez@pivkaptuj.si
CEBEK Simona učiteljica za DSP  simona.cebek@pivkaptuj.si
ČEH Tina učiteljica za DSP  tina.ceh@pivkaptuj.si
DOKL Sabina varuhinja  sabina.dokl@pivkaptuj.si
DROZG Zvonka učiteljica PPVI 1-2  zvonka.drozg@pivkaptuj.si
DUCMAN Jasmina učiteljica za DSP  jasmina.ducman@pivkaptuj.si
EMERŠIČ Dragica učiteljica predmetnega pouka  dragica.emersic@pivkaptuj.si
FRAS Gorazd svetovalni delavec  gorazd.fras@pivkaptuj.si
HAMERŠAK MARIN Lidija ravnateljica  sola@pivkaptuj.si
HAVLAS Vojka /  /
HORVAT Veronika učiteljica za DSP  veronika.horvat@pivkaptuj.si
HORVAT Vesna učiteljica 3.razreda  vesna.horvat@pivkaptuj.si
JEŠOVNIK Tanja / /
JURGEC Andreja mobilna učiteljica  andreja.jurgec@pivkaptuj.si
KAJZER HAMERŠAK Tina  tina.kajzer-hamersak@pivkaptuj.si
KARNIČNIK Veronika učiteljica za DSP  veronika.karnicnik@pivkaptuj.si
KNEHTL Tanja delovna terapevtka  tanja.knehtl@pivkaptuj.si
KOKOL Zdenka učiteljica PPVI 4a  zdenka.kokol@pivkaptuj.si
KOLBL Suzana varuhinja  suzana.kolbl@pivkaptuj.si
KOSEM Alenka učiteljica likovne umetnosti  alenka.kosem@pivkaptuj.si
KRAJNC Amalija učiteljica predmetnega pouka  amalija.krajnc@pivkaptuj.si
KUKOVEC Sabina /  /
KUKOVEC Sandra mobilna učiteljica  sandra.kukovec@pivkaptuj.si
LAH Anton učitelj športa  anton.lah@pivkaptuj.si
LEBEN Marjan učitelj predmetnega pouka  marjan.leben@pivkaptuj.si
LENART Maja / /
LUKMAN Anja logopedinja  anja.lukman@pivkaptuj.si
MAJCEN Vesna varuhinja  vesna.majcen@pivkaptuj.si
MAJCENOVIČ Gordana spremljevalka gibalno oviranega otroka  gordana.majcenovic@pivkaptuj.si
MAJERIČ Tina učiteljica PPVI 5  tina.majeric@pivkaptuj.si
MIKEC KORPIČ Klementina učiteljica glasbene umetnosti klementina.mikec-korpic@pivkaptuj.si
MLAKAR Alenka učiteljica za DSP  alenka.mlakar@pivkaptuj.si
MOHORKO Anja  anja.mohorko@pivkaptuj.si
MUNDA Borislava pomočnica ravnateljice  borislava.munda@pivkaptuj.si
MUNDA Katja učiteljica za DSP  katja.munda@pivkaptuj.si
NIKOLOVSKI Tanja mobilna učiteljica tanja.nikolovski@pivkaptuj.si
PAJNKIHER Simona učiteljica za DSP  simona.pajnkiher@pivkaptuj.si
PERNEK Nada / /
PIHLER BRUMEN Nataša logopedinja natasa.pihler-brumen@pivkaptuj.si
POTOČNIK Staša učiteljica PPVI 2  stasa.potocnik@pivkaptuj.si
PRELOG Tjaša učiteljica za DSP  tjasa.prelog@pivkaptuj.si
RAJH Tina učiteljica PPVI 3  tina.rajh@pivkaptuj.si
ROJKO PIČERKO Darinka učiteljica predmetnega pouka  darinka.rojko-picerko@pivkaptuj.si
RUGANI Tanja učiteljica OPB  tanja.rugani@pivkaptuj.si
SAGADIN Natalija učiteljica za DSP  natalija.sagadin@pivkaptuj.si
SATLER Eva učiteljica za DSP  eva.satler@pivkaptuj.si
SEREC ŠIJANEC Aleksandra učiteljica za DSP  saska.serec-sijanec@pivkaptuj.si
SEVŠEK Tamara logopedinja  tamara.sevsek@pivkaptuj.si
ŠILAK Neža varuhinja  neza.silak@pivkaptuj.si
TEMENT Katja učiteljica za DSP  katja.tement@pivkaptuj.si
TOMAŠIČ Tamara učiteljica 1.-2. razreda  tamara.kolaric1@pivkaptuj.si
TRUNK Janja učiteljica PPVI 4b  janja.trunk@pivkaptuj.si
TURK MEZGEC Andrea učiteljica za DSP  andrea.turk-mezgec@pivkaptuj.si
VAJDA Mateja učiteljica za DSP  mateja.vajda@pivkaptuj.si
VALENKO Tomaž učitelj športa  tomaz.valenko@pivkaptuj.si
VEBER ZAZULA Jasna učiteljica predmetnega pouka, OPB  jasna.veber-zazula@pivkaptuj.si
VINDIŠ Barbara / /
VISENJAK Eva /  /
VOGRINEC Silvester knjižničar  silvester.vogrinec@pivkaptuj.si
VRŠIČ Damjana učiteljica 4. razreda  damjana.vrsic@pivkaptuj.si
ZAGORŠEK Andreja učiteljica PPVI 1  andreja.zagorsek@pivkaptuj.si
ZANER Tamara učiteljica za DSP  tamara.zaner@pivkaptuj.si
ZAVEC ERMAN Nataša učiteljica za DSP  natasa.zavec@pivkaptuj.si
ZELENKO Marija učiteljica za DSP  marija.zelenko@pivkaptuj.si
ZUPANIČ Milena učiteljica 5. razreda  milena.zupanic@pivkaptuj.si
ŽNIDARKO Barbara mobilna učiteljica  barbara.znidarko@pivkaptuj.si


TEHNIČNI DELAVCI ŠOLE

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
BELOVIČ Izidora tajnica VIZ /
BELŠAK Branko knjigovodja  branko.belsak@pivkaptuj.si
HORVAT Miro hišnik /
KOLBL Suzana čistilka /
MILINOVIČ Bojana čistilka /
RAUŠL Cvetka čistilka /
ROJKO Ksenija  računovodkinja racunovodstvo.osmblpi@pivkaptuj.si
VIDOVIČ Zdenka čistilka  /