STROKOVNI DELAVCI

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ARNUŠ Marija učiteljica predmetnega pouka  marija.arnus@pivkaptuj.si
BER Majda učiteljica za DSP  majda.ber@pivkaptuj.si
BOROVIČ Monika učiteljica za DSP  monika.borovic@pivkaptuj.si
COPOT OBLAK Manuela mobilna učiteljica
ČEH Tina učiteljica za DSP  tina.ceh@pivkaptuj.si
DOKL Sabina varuhinja  sabina.dokl@pivkaptuj.si
DROZG Zvonka učiteljica PPVI 1  zvonka.drozg@pivkaptuj.si
DUCMAN Jasmina /  /
EMERŠIČ Dragica učiteljica predmetnega pouka  dragica.emersic@pivkaptuj.si
FIŠER Saša delo na projektu  sasa.fiser@pivkaptuj.si
FRAS Gorazd svetovalni delavec  gorazd.fras@pivkaptuj.si
HAVLAS Vojka učiteljica na projektu  vojka.havlas@pivkaptuj.si
HORVAT Vesna učiteljica 2.-3.razreda  vesna.horvat@pivkaptuj.si
JAMBRIŠKO Denis nočni vzgojitelj  denis.jambrisko@pivkaptuj.si
JEŠOVNIK Tanja učiteljica PPVI 5  tanja.jesovnik@pivkaptuj.si
JURGEC Andreja /  /
JURGEC Darka vzgojiteljica v domu  darka.jurgec@pivkaptuj.si
KAJZER HAMERŠAK Tina mobilna učiteljica  tina.kajzer-hamersak@pivkaptuj.si
KAPL Simona mobilna učiteljica
KAUČEVIČ Tanja učiteljica PPVI 3  tanja.kaucevic@pivkaptuj.si
KNEHTL Tanja delovna terapevtka  tanja.knehtl@pivkaptuj.si
KOKOL Zdenka učiteljica PPVI 4  zdenka.kokol@pivkaptuj.si
KOLBL Suzana varuhinja  suzana.kolbl@pivkaptuj.si
KOSEM Alenka učiteljica likovne umetnosti  alenka.kosem@pivkaptuj.si
KRAJNC Amalija učiteljica predmetnega pouka  amalija.krajnc@pivkaptuj.si
KUHAR Stanka medicinska sestra  stanka.kuhar@pivkaptuj.si
KUKOVEC Sabina mobilna učiteljica  /
KUKOVEC Sandra mobilna učiteljica  sandra.kukovec@pivkaptuj.si
LAH Anton učitelj športa  anton.lah@pivkaptuj.si
LENART Maja /  /
LUKMAN Anja logopedinja  anja.lukman@pivkaptuj.si
MAJCEN Vesna varuhinja  vesna.majcen@pivkaptuj.si
MAJCENOVIČ Gordana spremljevalka gibalno oviranega otroka  gordana.majcenovic@pivkaptuj.si
MAJERIČ Tina učiteljica predmetnega pouka  tina.majeric@pivkaptuj.si
MARIN Lidija ravnateljica  sola@pivkaptuj.si
MIKEC KORPIČ Klementina učiteljica glasbene umetnosti klementina.mikec-korpic@pivkaptuj.si
MLAKAR Alenka učiteljica za DSP  alenka.mlakar@pivkaptuj.si
MOHORKO Anja učiteljica za DSP  anja.mohorko@pivkaptuj.si
MUNDA Borislava pomočnica ravnateljice  borislava.munda@pivkaptuj.si
NIKOLOVSKI Tanja mobilna učiteljica  tanja.nikolovski@pivkaptuj.si
PAJNKIHER Simona učiteljica za DSP  simona.pajnkiher@pivkaptuj.si
PERNEK Nada učiteljica 3.-4. razreda  nada.pernek@pivkaptuj.si
PETEK Simon učitelj predmetnega pouka  simon.petek@pivkaptuj.si
PIHLER BRUMEN Nataša logopedinja  natasa.pihler-brumen@pivkaptuj.si
POTOČNIK Staša učiteljica PPVI 2  stasa.potocnik@pivkaptuj.si
PRELOG Tjaša učiteljica za DSP  tjasa.prelog@pivkaptuj.si
PULKO Klementina učiteljica  OPB  klementina.pulko@pivkaptuj.si
ROJKO PIČERKO Darinka učiteljica predmetnega pouka  darinka.rojko-picerko@pivkaptuj.si
RUGANI Tanja učiteljica za DSP  tanja.rugani@pivkaptuj.si
SAGADIN Natalija učiteljica za DSP  natalija.sagadin@pivkaptuj.si
SEREC ŠIJANEC Aleksandra učiteljica za DSP  saska.serec-sijanec@pivkaptuj.si
SEVŠEK Tamara /  /
SOK Andreja spremljevalka gibalno oviranega otroka  andreja.sok@pivkaptuj.si
SVENŠEK KRISTOVIČ Marjeta učiteljica PPVI 2  marjeta.svensek-kristovic@pivkaptuj.si
ŠIMENKO Damjan računalničar  damjan.simenko@pivkaptuj.si
ŠEŠERKO Sara učiteljica za DSP  sara.seserko@pivkaptuj.si
ŠILAK Neža varuhinja  neza.silak@pivkaptuj.si
TEMENT Katja učiteljica za DSP  katja.tement@pivkaptuj.si
TOMAŠIČ Tamara učiteljica 1. razreda  tamara.kolaric1@pivkaptuj.si
TOPLAK Anica učiteljica za DSP  anica.toplak@pivkaptuj.si
TRUNK Janja učiteljica PPVI 4-5  janja.trunk@pivkaptuj.si
TURK MEZGEC Andrea učiteljica za DSP  andrea.turk-mezgec@pivkaptuj.si
VAJDA Mateja učiteljica za DSP  mateja.vajda@pivkaptuj.si
VALENKO Tomaž učitelj športa  tomaz.valenko@pivkaptuj.si
VEBER ZAZULA Jasna učiteljica predmetnega pouka, OPB  jasna.veber-zazula@pivkaptuj.si
VIDIC Kaja učiteljica za DSP  kaja.vidic@pivkaptuj.si
VINDIŠ BRATUŠEK Barbara učiteljica za DSP  barbara.vindis@pivkaptuj.si
VISENJAK Eva druga učiteljica v 1. r.  eva.visenjak@pivkaptuj.si
VOGRINEC Silvester knjižničar silvester.vogrinec@pivkaptuj.si
VRBANIČ Simona mobilna učiteljica simona.vrbanic@osl-pivka.si
VRŠIČ Damjana učiteljica predmetnega pouka  damjana.vrsic@pivkaptuj.si
ZAGORŠEK Andreja učiteljica PPVI 1-2  andreja.zagorsek@pivkaptuj.si
ZANER Tamara mobilna učiteljica  tamara.zaner@pivkaptuj.si
ZAVEC ERMAN Nataša učiteljica za DSP  natasa.zavec@pivkaptuj.si
ZELENKO Marija učiteljica za DSP  marija.zelenko@pivkaptuj.si
ZUPANIČ Milena učiteljica 5. razreda  milena.zupanic@pivkaptuj.si
ŽNIDARKO Barbara /  /

 

TEHNIČNI DELAVCI ŠOLE

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
BELOVIČ Izidora tajnica VIZ /
HORVAT Miro hišnik /
LAH Simona knjigovodkinja simona.lah1@guest.arnes.si
MILINOVIČ Bojana čistilka /
POLANEC Ulrike čistilka /
RAUŠL Cvetka čistilka /
ROJKO Ksenija  računovodkinja racunovodstvo.osmblpi@pivkaptuj.si
VIDOVIČ Zdenka čistilka  /