STROKOVNI DELAVCI

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ARNUŠ Marija učiteljica predmetnega pouka  marija.arnus@pivkaptuj.si
ANŽEL Martina varuhinja  
BER Majda učiteljica PPVI 2b  majda.ber@pivkaptuj.si
BERLEC Maja  mobilna učiteljica berlec.maja@gmail.com
BEZJAK Suzana varuhinja

suzana.bezjak@guest.arnes.si

BOROVIČ Monika mobilna učiteljica monika.borovic@pivkaptuj.si
BRGLEZ Anja mobilna učiteljica anja.brglez1@guest.arnes.si
BRMEŽ Matija učitelj  matija.brmez@guest.arnes.si 
BRMEŽ Sara mobilna učiteljica sara.seserko@pivkaptuj.si
CIGLARIČ Suzana mobilna učiteljica suzana.ciglaric@guest.arnes.si
ČEH Tina učiteljica za DSP  tina.ceh@pivkaptuj.si
DOKL Sabina varuhinja  sabina.dokl@pivkaptuj.si
DUCMAN Jasmina učiteljica za DSP jasmina.ducman@guest.arnes.si 
EMERŠIČ Dragica učiteljica predmetnega pouka  dragica.emersic@pivkaptuj.si
     
FRAS Gorazd svetovalni delavec  gorazd.fras@pivkaptuj.si
FRAS Simon nočni vzgojitelj simon.fras@pivkaptuj.si
HAVLAS Vojka učiteljica PPVI 4a-5a  vojka.havlas@guest.arnes.si
HORVAT Vesna učiteljica PPVI 2c  vesna.horvat@pivkaptuj.si
HORVATIČ Mateja mobilna učiteljica mateja.horvatic@gmail.com
HUNJET Meta učiteljica za DSP meta.hunjet@guest.arnes.si
JAMBRIŠKO Denis vzgojitelj v vzgojni skupini  denis.jambrisko@pivkaptuj.si
JAMBRIŠKO Kaja varuhinja

kaja.jambrisko@guest.arnes.si

JEŠOVNIK Tanja učiteljica PPVI 1  tanja.jesovnik@pivkaptuj.si
JURGEC Andreja učiteljica DSP andreja.jurgec@pivkaptuj.si
JURGEC Darka vzgojiteljica v vzgojni skupini  darka.jurgec@pivkaptuj.si
KAJZER Rok fizioterapevt rok.kajzer@guest.arnes.si
KAJZER HAMERŠAK Tina mobilna učiteljica  tina.kajzer-hamersak@pivkaptuj.si
KAUČEVIČ Tanja učiteljica v razvojnem oddelku vrtca  tanja.kaucevic@pivkaptuj.si
KNEHTL Tanja delovna terapevtka  tanja.knehtl@pivkaptuj.si
KOKOL Zdenka učiteljica PPVI 1b  zdenka.kokol@pivkaptuj.si
KOLBL Suzana varuhinja  suzana.kolbl@pivkaptuj.si
KOSEM Alenka učiteljica likovne umetnosti  alenka.kosem@pivkaptuj.si
     
KUHAR Stanka medicinska sestra  stanka.kuhar@pivkaptuj.si
KUKOVEC Sabina učiteljica za DSP sabina.kukovec1@pivkaptuj.si
KUKOVEC Sandra učiteljica predmetnega pouka  sandra.kukovec@pivkaptuj.si
LAH Anton učitelj gibalno-športne vzgoje  anton.lah@pivkaptuj.si
LENART Maja učiteljica za DSP maja.brumen@pivkaptuj.si
LJUBIČ Gregor računalnikar  gregor.ljubic@guest.arnes.si 
LUKMAN Anja mobilna učiteljica  anja.lukman@pivkaptuj.si
MAJCENOVIČ Gordana varuhinja gordana.majcenovic@pivkaptuj.si
MAJERIČ Tina učiteljica predmetnega pouka  tina.majeric@pivkaptuj.si
MARIN Lidija ravnateljica  sola@pivkaptuj.si
MAVRIČ Neli svetovalna delavka, učiteljica v OPB neli.mavric@guest.arnes.si 
MIKEC KORPIČ Klementina učiteljica PPVI 5b-6b, glasbene umetnosti klementina.mikec-korpic@pivkaptuj.si
MLAKAR Alenka učiteljica za DSP  alenka.mlakar@pivkaptuj.si
MOHORKO Anja mobilna učiteljica anja.mohorko@pivkaptuj.si
MUNDA Borislava pomočnica ravnateljice  borislava.munda@pivkaptuj.si
     
PAJNKIHER Simona učiteljica za DSP  simona.pajnkiher@pivkaptuj.si
PETEK Simon učitelj predmetnega pouka  simon.petek@pivkaptuj.si
PIHLER BRUMEN Nataša mobilna učiteljica  natasa.pihler-brumen@pivkaptuj.si
PODPLATNIK Mirka  varuhinja mirka.kosi@guest.arnes.si
POTOČNIK Nada učiteljica 3. razreda nada.pernek@pivkaptuj.si
POTOČNIK Staša učiteljica PPVI 4c  stasa.potocnik@pivkaptuj.si
PRELOG Tjaša učiteljica 5. razreda in DSP tjasa.prelog@guest.arnes.si
PUČKO Timotej učitelj v OPB timotej.pucko1@guest.arnes.si
PULKO Klementina učiteljica v OPB  klementina.pulko@pivkaptuj.si
ROJKO PIČERKO Darinka pomočnica ravnateljice  darinka.rojko-picerko@pivkaptuj.si
RUGANI Tanja pomočnica ravnateljice  tanja.rugani@pivkaptuj.si
SAGADIN Natalija učiteljica za DSP  natalija.sagadin@pivkaptuj.si
SEREC ŠIJANEC Aleksandra učiteljica za DSP aleksandra.serec-sijanec@pivkaptuj.si
SEVŠEK Tamara mobilna učiteljica tamara.sevsek@pivkaptuj.si
SOK Andreja varuhinja  andreja.sok@pivkaptuj.si
SVENŠEK KRISTOVIČ Marjeta mobilna učiteljica marjeta.svensek-kristovic@guest.arnes.si
TEMENT Katja učiteljica za DSP  katja.tement@pivkaptuj.si
TEŽAK Ana mobilna učiteljica ana.tezak16@gmail.com
TOMŠE Silvija učiteljica PPVI 1a-2a silvija.tomse@guest.arnes.si
TOPLAK Anica učiteljica za DSP  anica.toplak@pivkaptuj.si
TOPOLOVEC Tadejka učiteljica predmetnega pouka tadeja.topolovec@guest.arnes.si 
TRUNK Janja učiteljica PPVI 5a-6a  janja.trunk@pivkaptuj.si
TURK MEZGEC Andrea učiteljica za DSP  andrea.turk-mezgec@pivkaptuj.si
VAJDA Mateja učiteljica za DSP  mateja.vajda@pivkaptuj.si
VALENKO Tomaž učitelj športa  tomaz.valenko@pivkaptuj.si
VARLAMOVA Olga logoped I olga.varlamova@guest.arnes.si
VEBER ZAZULA Jasna učiteljica v OPB  jasna.veber-zazula@pivkaptuj.si
VIDEMŠEK Marko varuh marko.videmsek@guest.arnes.si
VIDIC Kaja učiteljica za DSP  kaja.vidic@pivkaptuj.si
VINDIŠ BRATUŠEK Barbara učiteljica za DSP  barbara.vindis@pivkaptuj.si
VISENJAK Eva druga učiteljica v 1. r.  eva.visenjak@pivkaptuj.si
VISENJAK Rebeka učiteljica za DSP rebeka.visenjak@pivkaptuj.si
VOGRINEC Silvester knjižničar silvester.vogrinec@pivkaptuj.si
VOURI Doris mobilna učiteljica doris.vouri@guest.arnes.si
VRŠIČ Damjana učiteljica 4. razreda  damjana.vrsic@pivkaptuj.si
VRTAČNIK Špela mobilna učiteljica spela.vrtacnik1@guest.arnes.si
ZAGORŠEK Andreja učiteljica 1. in 2. razreda  andreja.zagorsek1@guest.arnes.si
ZANER Tamara mobilna učiteljica  tamara.zaner@pivkaptuj.si
ZAVEC ERMAN Nataša učiteljica za DSP  natasa.zavec@pivkaptuj.si
ZELENKO Marija učiteljica za DSP  marija.zelenko@pivkaptuj.si
ŽNIDARKO Barbara učiteljica za DSP barbara.znidarko@pivkaptuj.si
ŽURAN Mojca spremljevalka gibalno oviranega učenca mojca.mihelic1@guest.arnes.si

 

TEHNIČNI DELAVCI ŠOLE

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ALIBEGOVIČ Hasiba čistilka /
BELOVIČ Izidora tajnica VIZ sola@pivkaptuj.si
HORVAT Miro hišnik /
KRISTOVIČ Andreja čistilka /
LAH Simona knjigovodkinja simona.lah1@guest.arnes.si
POLANEC Ulrike čistilka /
PRELOŽNIK Ana čistilka /
RAMŠAK Nina   nina.ramsak2@guest.arnes.si
ROJKO Ksenija  računovodkinja racunovodstvo.osmblpi@pivkaptuj.si
VIDOVIČ Zdenka čistilka  /