Smo dobitniki častnega znaka Šolskega ekovrta

…zelenica na vzhodni strani šole je v pozni jeseni nagovorila naše šolske vrtičkarje… in že nastaja prvi element našega novega šolskega ekovrta – spiralna greda… hvala vsem, ki ste prispevali material za temelje grede…


V projekt  Šolski ekovrt, ki deluje pod okriljem ITR, smo vključeni že vrsto let. Program tega projekta korenito spreminja ozaveščenost slovenskih vrtcev in šol v smeri permakulturnega načrtovanja, trajnostnega razvoja in globalnega učenja. Za svoja prizadevanja in delo na tem področju smo si leta 2016 pridobili tudi Častni znak. Vsako leto si tako postavimo nove cilje, ki nas vodijo k novim znanjem, spoznanjem in zavedanjem o tem, da smo mi del narave in da je narava del nas. Če bomo »danes« zanjo skrbeli z vso ljubeznijo in podporo, nam bo omogočala kakovostno bivanje tudi »jutri«. 

V okviru Šolskega ekovrta smo se vključili tudi v dejavnostih evropskega projekta »EAThink – jej lokalno, misli globalno«, ki nas je seznanil z oblikami globalnega učenja, kar je sicer vseživljenjski proces, ki pomaga razumeti povezave med našim življenjem in življenjem ljudi po svetu. Poglablja razumevanje ekonomskih, družbenih, političnih, okoljskih in kulturnih tokov, ki vplivajo na življenja ljudi in drugih bitij. Razvija veščine, podpira vrednote in odnose, ki omogočajo posameznikom in skupnostim, da aktivno prispevajo k razreševanju lokalnih in globalnih izzivov. Globalno učenje je usmerjeno v sprejemanje odgovornosti za soustvarjanje sveta, v katerem imajo vsi priložnost živeti dostojno življenje v skladu z njihovimi potrebami. Mi s pomočjo globalnega učenja spodbujamo naše učence h kritičnemu razmišljanju o razvojnih vprašanjih in aktivnem (so)delovanju na tem področju. Omogočamo možnosti, da spoznajo svet takšen, kot v resnici je.

“Globalno izobraževanje ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in jih spodbuja za delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za vse.” (Maastrichtska deklaracija o globalnem izobraževanju, COE 2002:2)

Kaj smo naredili do danes in kakšni so naši načrti za prihodnost? Prvo leto smo na zeleni površini, ki smo jo na naši novi šoli namenili za vrtnarjenje, ustvarili zeliščno spiralno gredo. Ta je postala srčika našega šolskega ekovrta. Zanjo skrbijo mnogi učenci s svojimi mentoricami v okviru delovne vzgoje in izbirnih predmetov Vrtnarjenje, Kmetijska dela in Kreativnost. Na prehodu pomladi v poletje se še posebej opojno razrašča med mogočnimi skalami, ki mnogim zdravilnim zeliščem v vseh letnih časih nudijo toplo oporo. Bogato ozelenelo kamnito spiralo smo nadgradili še z ovalno gredo, kjer vzgajamo pegasti badelj in z večjo dvignjeno okroglo gredo, ki smo jo zasadili z bučami. Naš ponos pa je tudi devet gredic organske oblike. Zasnovali smo jih okoli okrogle spiralne osnove v obliki cvetnih listov. Gredice smo omejili z nizkimi lesenimi ograjicami in jih zasadili z zelenjavnimi mešanimi posevki. V obdelavo smo jih ponudili vsem razredom na šoli s popotnico, da nas skupno vrtičkanje združuje in nas nagrajuje v vseh pogledih. Saj kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen.

Ob ustvarjalnem vrtnarjenju in uporabi pridelane zelenjave in zelišč v gospodinjske in zdravstvene namene, bomo v tem šolskem letu izvajali tudi mnoge dejavnosti, namenjene ozaveščanju kompostiranja. Veseli nas, da smo bili izbrani za šolo gostiteljico delavnice kompostiranja, ki jo bo za nas in okoliške šole izvedla ekipa ITR. Tako bomo pod strokovnim vodstvom že v septembru postavili dva nova kompostnike na šolskem ekovrtu in  naredili sistematičen načrt pravilnega kompostiranja. Naš namen je, da ga bomo nato dosledno izvajali prav vsi na šoli. Zavedamo se namreč, da je kompostiranje še več kot recikliranje. Vemo, da je kompostiranje izjemnega pomena za naše zdravje, ohranjanje tal, blaženje podnebnih sprememb in krožno gospodarstvo.

In ne! Ne bomo čakali na Supermana, ki bo rešil planet Zemlja. Rešili jo bomo mi sami.

V šolskem letu 2018/19 so glavne mentorice Šolskega ekovrta Marija Arnuš, Milena Zupanič in Jasna Veber Zazula, v obdelavo gredic pa so vključeni še vsi razredniki šole s svojimi učenci.

Jasna Veber Zazula, vodja projekta


O našem starem šolskem ekovrtu si preberite na: http://www.solskiekovrt.si/?p=3855