…zelenica na vzhodni strani šole je v pozni jeseni nagovorila naše šolske vrtičkarje… in že nastaja prvi element našega novega šolskega ekovrta – spiralna greda… hvala vsem, ki ste prispevali material za temelje grede…


Ob zavedanju, da je Narava naša največja učiteljica, Vrt pa učilnica življenja, se na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj trudimo ustvarjati take pogoje, da se učenci lahko naučijo čim več neposredno od Narave same. Da lahko to poslanstvo kar najbolje opravljamo, smo že več let vključeni v projekt Šolski ekovrt, ki s svojim programom korenito spreminja ozaveščenost slovenskih vrtcev in šol v smeri permakulturnega načrtovanja, trajnostnega razvoja in globalnega učenja. V okviru projekta Šolski ekovrt smo vključeni tudi v dejavnostih evropskega projekta »EAThink 2015 – jej lokalno, misli globalno« Mentorice šolskega ekovrta povezujemo naš šolski ekovrt z globalnim učenjem. Pri učnih dejavnosti smo že izvedli delavnice globalnega učenja na temo semena. S temi delavnicami smo spodbudili naše učence h kritičnemu razmišljanju o razvojnih vprašanjih in aktivnem (so)delovanju na tem področju. Želimo jim omogočiti čim več možnosti, da spoznajo svet takšen, kot v resnici je. Globalno učenje je sicer vseživljenjski izobraževalni proces, ki pomaga razumeti povezave med našim življenjem in življenjem ljudi po svetu. Poglablja razumevanje ekonomskih, družbenih, političnih, okoljskih in kulturnih tokov, ki vplivajo na življenja ljudi in drugih bitij. Razvija veščine, podpira vrednote in odnose, ki omogočajo posameznikom in skupnostim, da aktivno prispevajo k razreševanju lokalnih in globalnih izzivov. Globalno učenje je usmerjeno v sprejemanje odgovornosti za soustvarjanje sveta, v katerem imajo vsi priložnost živeti dostojno življenje v skladu z njihovimi potrebami.

“Globalno izobraževanje ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in jih spodbuja za delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za vse.” (Maastrichtska deklaracija o globalnem izobraževanju, COE 2002:2)

V jesenskem času bomo v okviru projekta Šolski ekovrt in EAThink obiskali še ekološko kmetijo Uranjek, iztek tega koledarskega leta pa bomo zaokrožili z dogodkom izobraževalne narave, na katerem bomo predstavili do sedaj prehojeno pot oz. dosedanje dosežke na področju ekološkega vrtnarjenja. Predstavili bomo tudi svoje cilje za prihodnost. To leto se bomo potegovali tudi za pridobitev znaka Šolski ekovrt. Na lokaciji naše stare šole smo namreč v preteklih letih sistematično načrtovali, oblikovali in gradili različne elemente šolskega ekovrta, ki so pogoj za pridobitev tega znaka. Tako smo ustvarili talni vrt, visoko gredo, gomilasto gredo, spiralno gredo, uredili vir deževnice, izdelali kompostnik, oblikovali kotiček za počitek, uredili vrtno lopo in izdelali hotel za žuželke. Naš ekovrt smo iz leta v leto nadgrajevali in bogatili z novimi idejami.

A od teh vrtičkov smo se morali posloviti. Letošnje šolsko leto smo namreč vsi skupaj prestopili prag nove šole, ki je na novi lokaciji. Za naše mlade ekovrtičkarje pomeni to nov začetek. Na zelenici ob brezovem gaju nas že čaka mesto novih izzivov. Mentorice šolskega ekovrta bomo tudi na novi šoli bogatile učence z novimi znanji in vedenji. V okviru različnih predmetov (DVZ, RS, IZV Vrtnarjenje…) jih bomo navdihovale za delo v naravi in na vrtu. Šolski ekovrt je naš sodobni učni pripomoček. Pričeli smo že s podrobnim permakulturnim načrtovanjem novega vrta. Pripravljamo se na delovno akcijo. Jesen je najboljši čas za formiranje novih gred. Ko bo zima zvabila ustvarjen vrt k počitku, bomo našli mnogo dela tudi na toplem, v učilnicah. Iz jesenskih darov narave bomo pripravljali napitke, jedi, negovalne kreme in olja ter razne okrasne izdelke. Pripravljali se bomo na vitalni del leta, se teoretično podkovali. Na pomlad bomo ponovno lahko pričeli praktično spoznavati in spremljati mnoge procese v vrtu in naravi. Iz lastnih semen bomo vzgajali rastline, zanje skrbeli in jih opazovali, kako se v različnih obdobjih razvijajo od semena do ploda. S samopridelavo in samooskrbo zdravilnih zelišč in zelenjave bomo osmišljali pomen in vrednost vloženega truda. Zasadili bomo tudi cvetlične grede, da z njimi privabimo čebelice in metuljčke v našo zeleno oazo in s tem še polepšamo našo novo šolo. Učenci se bodo ob vseh dejavnostih učili rokovanja z različnim orodjem in z zemljo. Ob različnih zaposlitvah se bodo učili spoštljivo skrbeti za naravo in biti del nje.

Nosilka projekta je Jasna Veber Zazula, mentorice šolskega ekovrta pa so še Tanja Ješovnik, Milena Zupanič, Marija Arnuš, Tamara Tomašič in Vesna Horvat.

O našem starem šolskem ekovrtu si preberite na: http://www.solskiekovrt.si/?p=3855

O novem pa vas bomo obveščali, ko vanj zasadimo prve rastlinice.