SVET STARŠEV vodi predsednica ga. Andreja Zavec.

V svetu staršev so predstavniki staršev iz vsakega razreda oziroma oddelka, ki se izvolijo na roditeljskih sestankih. Delo sveta staršev je opredeljeno z zakonom.

Poslovnik delovanja sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Datoteka

Zapisnik 1.seje, 4.10.2016