SVET STARŠEV vodi predsednica ga. Andreja Zavec.

V svetu staršev so predstavniki staršev iz vsakega razreda oziroma oddelka, ki se izvolijo na roditeljskih sestankih. Delo sveta staršev je opredeljeno z zakonom.

Poslovnik delovanja sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Datoteka

 

Zapisnik 2. seje, 31. 1. 2018

Zapisnik 1. seje, 26.9.2017

Zapisnik 1. korespondenčne seje, 30.6.2017

Zapisnik 3. seje, 20.6.2017

Zapisnik 2. seje, 25.4.2017

Zapisnik 1. seje, 4.10.2016