Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED RAZREDNIK, SORAZREDNIK
1.razred Tamara Tomašič, Eva Visenjak
2. razred Nada Pernek, Eva Visenjak
3. razred Vesna Horvat, Tanja Rugani
4. razred Gorazd Fras, Tanja Rugani
5. razred Damjana Vršič, Borislava Munda
6. razred Amalija Krajnc, Vojka Havlas
7. razred Marija Arnuš, Dragica Emeršič
8.-9. razred Tomaž Valenko, Alenka Kosem

Posebni program vzgoje in izobraževanja

ODDELEK RAZREDNIK, SORAZREDNIK
PPVI 1 Aleksandra Škoflek, Sabina Dokl
PPVI 2 Tina Rajh, Vesna Majcen
PPVI 2-3 Zdenka Kokol, Nežka Šilak
PPVI 3-4 Zvonka Drozg, Tanja Knehtl
PPVI 4-5 Staša Potočnik, Silvester Vogrinec
PPVI 5 Milena Zupanič, Marjan Leben
PPVI 6 Tanja Ješovnik, Jasna Veber Zazula

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ POUČUJE
Marija Arnuš Tehnika in tehnologija, Gospodinjstvo
Dragica Emeršič Naravoslovje in družboslovje
Vojka Havlas Slovenski jezik
Alenka Kosem Likovna umetnost
Amalija Krajnc Matematika
Marjan Leben Tehnika in tehnologija
Klementina Mikec Korpič Glasbena umetnost
Nada Pernek Tuji jezik
Tomaž Valenko Šport