Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED RAZREDNIK, SORAZREDNIK
1.razred Tamara Tomašič, Eva Visenjak
2. razred Nada Pernek, Tanja Rugani
3. razred Vesna Horvat, Tanja Rugani
4. razred Gorazd Fras, Silvester Vogrinec
5. razred Damjana Vršič, Dragica Emeršič
6. razred Darinka Rojko Pičerko, Amalija Krajnc
7. razred Marija Arnuš, Marjan Leben
8.-9. razred Tomaž Valenko, Alenka Kosem

Posebni program vzgoje in izobraževanja

ODDELEK RAZREDNIK, SORAZREDNIK
PPVI 1-2 Zvonka Drozg, Sabina Dokl
PPVI 2 Tina Rajh, Nežka Šilak
PPVI 3 Zdenka Kokol, Vesna Majcen
PPVI 4a Staša Potočnik, Tanja Knehtl
PPVI 4b Janja Trunk,  Jasna Veber Zazula
PPVI 5 Milena Zupanič, Gordana Majcenovič
PPVI 6 Klementina Mikec Korpič

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ POUČUJE
Marija Arnuš Tehnika in tehnologija, Gospodinjstvo
Dragica Emeršič Naravoslovje,  Gospodinjstvo
Alenka Kosem Likovna umetnost
Amalija Krajnc Matematika
Marjan Leben Tehnika in tehnologija
Klementina Mikec Korpič Glasbena umetnost
Darinka Rojko Pičerko Slovenski jezik
Tanja Rugani Matematika
Janja Trunk Družboslovje
Tomaž Valenko Šport
Eva Visenjak Tuji jezik