Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED RAZREDNIK, SORAZREDNIK
1.-2. razred Tamara Tomašič, Matija Brmež
3. razred Vesna Horvat, Tanja Rugani
4. razred Damjana Vršič, Dragica Emeršič
5. razred Milena Zupanič, Tanja Knehtl
6. razred Tomaž Valenko, Alenka Kosem
7. razred Darinka Rojko Pičerko, Gorazd Fras
8.-9. razred Marija Arnuš, Amalija Krajnc

Posebni program vzgoje in izobraževanja

ODDELEK RAZREDNIK, SORAZREDNIK
PPVI 1 Andreja Zagoršek, Sabina Dokl
PPVI 1-2 Zvonka Drozg, Vesna Majcen
PPVI 2 Tina Rajh, Nežka Šilak
PPVI 3 Zdenka Kokol, Suzana Kolbl
PPVI 4a Staša Potočnik, Jasna Veber Zazula
PPVI 4b Janja Trunk,  Simon Petek
PPVI 5 Tina Majerič, Silvester Vogrinec
PPVI 6 Klementina Mikec Korpič, Anton Lah

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ POUČUJE
Marija Arnuš Tehnika in tehnologija, Gospodinjstvo
Dragica Emeršič Naravoslovje,  Gospodinjstvo
Alenka Kosem Likovna umetnost
Amalija Krajnc Matematika
Klementina Mikec Korpič Glasbena umetnost
Simon Petek Tehnika in tehnologija
Darinka Rojko Pičerko Slovenski jezik
Tanja Rugani Matematika
Janja Trunk Družboslovje
Tomaž Valenko Šport
Damjana Vršič Tuji jezik