Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED RAZREDNIK, SORAZREDNIK
1. razred Tamara Tomašič, Eva Visenjak
2. razred Vesna Horvat, Tanja Knehtl
3.-4. razred Nada Pernek, Damjana Vršič
5. razred Milena Zupanič, Marija Arnuš
6. razred Dragica Emeršič, Gorazd Fras
7. razred Simon Petek, Amalija Krajnc
8. razred Tomaž Valenko, Alenka Kosem
9. razred Darinka Rojko Pičerko, Tina Majerič

Posebni program vzgoje in izobraževanja

ODDELEK RAZREDNIK, SORAZREDNIK
PPVI 1b Andreja Zagoršek, Nežka Šilak
PPVI 1c Zdenka Kokol, Suzana Kolbl
PPVI 1a-2a Zvonka Drozg, Sabina Dokl
PPVI 3a-4a Tanja Kaučevič, Simon Fras
PPVI 3b Klementina Mikec Korpič, Staša Potočnik
PPVI 4b-5b Marjeta Svenšek Kristovič, Vesna Majcen
PPVI 5a Janja Trunk, Anton Lah
PPVI 6a Tanja Ješovnik, Jasna Veber Zazula

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ POUČUJE
Marija Arnuš Tehnika in tehnologija
Dragica Emeršič Naravoslovje,  Družboslovje
Alenka Kosem Likovna umetnost
Amalija Krajnc Matematika
Klementina Mikec Korpič Glasbena umetnost
Tina Majerič Gospodinjstvo
Simon Petek Tehnika in tehnologija
Darinka Rojko Pičerko Slovenski jezik
Tomaž Valenko Šport
Damjana Vršič Tuji jezik