Najvišji organ upravljanja na šoli je SVET ŠOLE, katerega predsednik je Tomaž Valenko.

V svetu šole so:

  • 3 predstavniki staršev: Romana Bošnik, Silvestra Emeršič in Andreja Zavec,
  • 3 predstavniki lokalne skupnosti: Marija Kodrič, Alojzij Kaučič in Uroš Vidovič,
  • 5 predstavnikov šole: Tanja Ješovnik, Amalija Krajnc, Cvetka Raušl, Saška Serec Šijanec in Tomaž Valenko.

Delo in pristojnosti sveta šole so opredeljeni z zakonom.

 

SKLEPI:

Sklepi 1. konstituivne seje zavoda, 27. 2. 2020


Sklepi 12. korespondenčne seje, 9. 8. 2018

Sklepi 9. seje, 5. 3. 2018

Sklepi 11. korespondenčne seje, 23. 2. 2018

Sklepi 10. korespondenčne seje, 12. 2. 2018

Sklepi 8. seje, 28. 9. 2017

Sklepi 9.korespondenčne seje, 4.9.2017

Sklepi 8.korespondenčne seje, 10.8.2017

Sklepi 7.korespondenčne seje, 5.7.2017

Sklepi 6.korespondenčne seje, 10.5.2017

Sklepi 7. seje, 27.2.2017

Zapisnik 5. korespondenčne seje, 10.2.2017


Sklepi 10. seje – 27.9.2019

Sklepi 11. seje – 6.3.2018

Sklepi 12. seje – 23.5.2019

Sklepi 13. seje – 26.9.2019

Sklepi 13. korespondenčne seje – 4.2.-11.2.2019

Sklepi 14. korespondenčne seje – 28.3.-3.4.2019

Sklepi 15. korespondenčne seje – 14.5.-17.5.2019

Sklepi 16. korespondenčne seje – 24.6.-28.6.2019

Sklepi 17. korespondenčne seje – 6.8.-9.8.2019

Sklepi 18. korespondenčne seje – 9.9.-12.9.2019