Najvišji organ upravljanja na šoli je SVET ŠOLE. 

V svetu šole so:

  • 3 predstavniki staršev: Helena Gerečnik, Damir Jakob in Barbara Šmidlehner,
  • 3 predstavniki ustanovitelja: Hilda Bedrač, Barbara Gačnik in Anita Špes,
  • 5 predstavnikov šole: Simon Fras, Meta Hunjet, Tina Majerič, Nada Potočnik in Ksenija Rojko.

Delo in pristojnosti sveta šole so opredeljeni z zakonom.

SKLEPI:

Sklepi 1. korespondenčne seje sveta zavoda, 26.3.-2.4.2024 

Sklepi 1. redne seje sveta zavoda, 27. 2. 2024