Najvišji organ upravljanja na šoli je SVET ŠOLE, katerega predsednik je Tomaž Valenko.

V svetu šole so:

  • 3 predstavniki staršev: Romana Bošnik, Silvestra Emeršič in Andreja Zavec,
  • 3 predstavniki lokalne skupnosti: Marija Kodrič, Alojzij Kaučič in Uroš Vidovič,
  • 5 predstavnikov šole: Tanja Ješovnik, Amalija Krajnc, Cvetka Raušl, Saška Serec Šijanec in Tomaž Valenko.

Delo in pristojnosti sveta šole so opredeljeni z zakonom.

 

Sklepi 5. seje, 4.10.2016

Sklepi 4. korespondenčne seje, 12.9.2016

Sklepi 4. seje, 13.8.2016

Sklepi 3. korespondenčne seje, 3.8.2016

Sklepi 3. seje, 28.6.2016

Sklepi 2. korespondenčne seje, 29.4.2016

Sklepi 2. seje, 1.3.2016

Sklepi 1. korespondenčne seje, 11.2.2016

Sklepi 1. konstitutivne seje, 25.1.2016