S prvim korakom v leto 2019 je OŠ dr. Ljudevita Pivka prevzela delovanje vzgojne skupine, ki se nahaja v Dijaškem domu Ptuj. Vzgojna skupina predstavlja pomemben doprinos k vzgojno izobraževalnemu delu, hkrati pa ponuja varno, spoštljivo in ljubeče okolje, v katerem otroci, mladostniki in mladostnice aktivno in organizirano preživljajo svoj čas. Učijo se najrazličnejših veščin za samostojnejše in odgovornejše življenje, sobivanja z vrstniki in vrstnicami, učnih in delovnih navad, socialnih veščin ter načinov, kako aktivno in kvalitetno preživljati svoj prosti čas.

V šolskem letu 2023/24 bosta v okviru domske vzgoje na OŠ dr. Ljudevita Pivka delovali dve vzgojni skupini. V obeh skupinah bomo otrokom nudili bogato izbiro spodbud za aktivno življenje in za njihov vsestranski razvoj. Poleg klasičnih spodbujevalnih sredstev, kot so pohvale, priznanja in nagrade, se bodo v skupini odvijale še razne življenjske situacije, kot so možnosti svobodnega druženja v skupnem življenju in delu, prijateljevanje, sodelovanje, medsebojna pomoč in strpnost, skupno premagovanje zahtevnejših življenjskih situacij, naporov, tveganj itd.

Obe skupini imata v domu organizirano skupno oskrbo (prehrano, pranje, likanje). Kljub temu pa bomo dajali poudarek na razvijanju samostojnosti in delovnih navad v okviru zmožnosti in sposobnosti posameznega otroka (redno čiščenje, urejanje bivalnih prostorov ter postiljanje postelj). Vsakemu izmed otrok in mladostnikov je potrebno omogočiti ustrezno in njemu prilagojeno obliko obravnave, zato k vsakemu izmed njih pristopamo individualno. Glede na njihove posebne potrebe, posebnosti, želje in zmožnosti prilagajamo zahteve, naloge, obremenitve, ugodnosti, omejitve, vloge ipd. v skladu z načeli individualizacije in fleksibilne diferenciacije.

Otroci bodo v skupini preživljali dve različni obliki prostega časa, in sicer popolnoma prosti čas, ki je namenjen počitku, druženju, družabnim igram, razgovorom z vrstniki, gledanju televizije, uporabi računalnika itd., in organiziran prosti čas, v katerem se bodo mladostniki aktivno vključevali v različne usmerjene zaposlitve v okviru skupine (likovno ustvarjanje, glasbene in športne dejavnosti, kulturno-umetniške dejavnosti, praktične dejavnosti itd.) ter različne interesne dejavnosti, ki bodo potekale v okviru doma in jih izvajajo vzgojitelji iz skupine in drugih skupin.

 

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

 

 

AKTIVNOSTI V ŠOLSKE LETU 2022/2023

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

PIVKOLIN 2020

GALERIJA