S prvim korakom v leto 2019 je OŠ dr. Ljudevita Pivka prevzela delovanje vzgojne skupine, ki se nahaja v Dijaškem domu Ptuj. Vzgojna skupina predstavlja pomemben doprinos k vzgojno izobraževalnemu delu, hkrati pa ponuja varno, spoštljivo in ljubeče okolje, v katerem otroci, mladostniki in mladostnice aktivno in organizirano preživljajo svoj čas. Učijo se najrazličnejših veščin za samostojnejše in odgovornejše življenje, sobivanja z vrstniki in vrstnicami, učnih in delovnih navad, socialnih veščin ter načinov, kako aktivno in kvalitetno preživljati svoj prosti čas.

V vzgojni skupini trenutno biva sedem otrok, pet fantov in dve dekleti, za katere vsakodnevno skrbijo vzgojiteljice, medicinska sestra in varuhinja. Skupaj soustvarjamo prijetno vzdušje, ki ga obogatimo z različnimi aktivnostmi, ki prinašajo takšne in drugačne izkušnje, skozi katere se učimo in rastemo skupaj.

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020