Govorilne ure

Starši sodelujejo s šolo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, ki so vsak ZADNJI ČETRTEK v mesecu, od 16. ure do 17. ure. V tem času so za pogovor dosegljivi vsi strokovni delavci šole.
Načrtovani so štirje skupni roditeljski sestanki, in sicer:

  • 1. september 2016,
  • 6. oktober 2016, ob 16. uri,
  •  9. februar 2017, ob 17. uri,
  •  25. maj 2017, ob 16. uri.

Priložnostna predavanja bodo pripravili razredniki in svetovalni delavci po aktivih. Na šoli bo 9.2.2017 organizirano predavanje g. Sebastjana Kristoviča z naslovom “Kako vzgojiti otroka v samostojno in odgovorno osebo”.

 

Tedenske pogovorne ure so po razporedu strokovnih delavcev.

Pogovorne ure

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO POGOVORNA URA
ARNUŠ Marija učiteljica predmetnega pouka  petek, 9.10 – 9.55
EMERŠIČ Dragica učiteljica predmetnega pouka  torek, 10.10 – 10.55
DROZG Zvonka učiteljica PPVI 2-3  torek, 9.20 – 10.05
FRAS Gorazd učitelj 4. razreda  sreda, 9.10 – 9.55
HAVLAS Vojka učiteljica predmetnega pouka  ponedeljek, 9.10 – 9.55
HORVAT Vesna učiteljica 3. razreda  ponedeljek, 12.35 – 13.20
JEŠOVNIK Tanja učiteljica PPVI 6  ponedeljek, 11.20 – 12.05
KOKOL Zdenka učiteljica PPVI 2-3  sreda, 11.20 – 12.05
KOSEM Alenka učiteljica likovne umetnosti  četrtek, 10.10 – 10.55
KRAJNC Amalija učiteljica predmetnega pouka  torek, 9.10 – 9.55
LEBEN Marjan učitelj predmetnega pouka  torek, 11.50 – 12.35
PERNEK Nada učiteljica 2. razreda  torek, 7.30 – 8.15
POTOČNIK Staša učiteljica PPVI 4-5  torek, 10.20 -11.05
RAJH Tina učiteljica PPVI 2  sreda, 12.20 – 13.05
RUGANI Tanja učiteljica OPB  torek, 11.00 – 11.45
ŠKOFLEK Aleksandra učiteljica PPVI 1  sreda, 7.30 – 8.15
TOMAŠIČ Tamara učiteljica 1. razreda četrtek, 7.30 – 8.15
VALENKO Tomaž učitelj športa četrtek, 10.10 – 10.50
VEBER ZAZULA Jasna učiteljica predmetnega pouka torek, 11.20 – 12.05
VISENJAK Eva druga učiteljica v 1.r. torek, 11.50 – 12.35
VOGRINEC Silvester knjižničar, učitelj v OPB  četrtek,
VRŠIČ Damjana učiteljica 5. razreda  četrtek, 9.10 – 9.55
ZUPANIČ Milena učiteljica PPVI 5  torek, 10.20 – 11.05