Projekt Evropskega socialnega sklada 

»Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«

Projekt spodbujanja mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, ki ga financirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, se bo na naši šoli izvajal v šolskih letih 2017/18 do 2021/22 v sodelovanju z dvema konzorcijskima partnerjema: poslovodečim Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik) ter Društvom Sožitje Ptuj.

Namen projekta je oblikovanje programa za mlade s posebnimi potrebami, s pomočjo katerega se bodo lažje vključevali v lokalno socialno mrežo in večinsko delovno okolje. Opažamo namreč, da se naši bivši učenci po zaključku šolanja večinoma znajdejo v depriviligiranem položaju glede možnosti zaposlitve, ki je zelo zoženo in omejeno, posledično pa ostajajo na socialnem obrobju in (p)ostajajo najranljivejša populacija v naši državi. Z vključevanjem v projekt bodo imeli možnost izboljšati dostop do vseživljenjskega izobraževanja z usmerjenim razvijanjem socialnih interakcij, spretnosti in kompetenc, prejeti posamezniku prilagojeno poklicno svetovanje ter potrditi pridobljene kompetence. Vse omenjeno bo potekalo v povezavi z lokalnimi srednjimi šolami in domačim okoljem mladih s posebnimi potrebami.

V šolskem letu 2021/22 s projektom Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje zaključujemo. V zadnjem letu izvajanja bomo nadaljevali z aktivnostmi za mlade s posebnimi potrebami (razvijanje močnih področij, spodbujanje manj razvitih lastnosti in podpora pri vzpostavljanju socialnih kompetenc), z urejanjem bloga, FB strani in e-glasila Vključimo se. Prav tako bomo tudi zadnji generaciji devetošolcev omogočili vključitev v poskusno delovno prakso, na kateri imajo mladi priložnost spoznati različne poklice. S skupnimi močmi smo v preteklih mesecih načrtovali in izdelali premično šolsko trgovinico – v njej bomo poskusno odprli tržnico domačih (p)osebnih daril za mimoidoče in jo nadgradili s spletno ponudbo. Izdelali bomo tudi brošuro, ki bo mladim popotnica pri nadaljevanju šolanja na srednješolski ravni in pri iskanju zaposlitve. V mesecu decembru 2021 bomo ob dnevu invalidov organizirali konferenco z naslovom Mladi s posebnimi potrebami v sodobnem svetu. Še zadnjič bomo skupaj z lokalnimi ustanovami organizirali medgeneracijski dogodek Skupaj pobarvajmo dan, v mesecu septembru 2022 pa skupaj z obema partnerjema tudi zaključno konferenco. Na njej bomo predstavili rezultate petletnega dela. Kot sklepni del projekta pa bo petletno delovanje zaokrožila skupna publikacija s primeri dobre prakse.

Vabljeni na naše spletne strani:

Koordinator projekta: Vojka Havlas