Organizacija prevoza učencev 

Učenci prihajajo v šolo peš, v spremstvu staršev, z rednimi avtobusnimi prevozi ter z organiziranim šolskim prevozom.

Organiziran šolski prevoz izvajajo naslednji prevozniki, ki so bili izbrani iz strani posameznih občin:

  • Sadek s.p. – občina Cirkulane, občina Zavrč, občina Videm, občina Kidričevo, občina Destrnik, občina Podlehnik, občina Juršinci,
  • Lorbek, s.p. – MO Ptuj, Markovci, Gorišnica, Hajdina,
  • Arriva – občina Majšperk,
  • Krodo s.p. – občina Žetale,
  • Breznik s.p. – občina Apače, občina Benedikt,
  • Sel, s.p. – občina Starše.

 

Varna pot v šolo

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Prvošolčka spremljajte v šolo starši ali oseba, ki je starejša od 10 let. Poučite ga o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo odbojna telesa, na primer kresničko.