Organizacija prevoza učencev 

Učenci prihajajo v šolo peš, v spremstvu staršev, z rednimi avtobusnimi prevozi in z organiziranim šolskim prevozom.

Organiziran šolski prevoz izvajajo naslednji prevozniki, ki so bili izbrani iz strani posameznih občin:

  • Sadek, s. p. – Občina Cirkulane, Občina Zavrč, Občina Videm, Občina Kidričevo, Občina Destrnik, Občina Starše, Občina Sveti Tomaž,
  • Lorbek, s. p. – MO Ptuj, Občina Markovci, Občina Gorišnica, Občina Hajdina,
  • Pajnkiher – Občina Majšperk,
  • Krodo, s. p. – Občina Žetale, Občina Podlehnik,
  • Eurobus – Občina Dornava, Občina Juršinci,
  • Breznik, s. p. – Občina Sveta Ana.

Učenci si ob prihodu na kombi razkužijo roke in na prevozih nosijo maske. Prav tako si razkužijo roke pri izstopanju s kombija. Vsi naši prevozniki so seznanjeni z ukrepi in jih tudi dosledno upoštevajo.

Varna pot v šolo

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Prvošolčka spremljajte v šolo starši ali oseba, ki je starejša od 10 let. Poučite ga o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo odbojna telesa, na primer kresničko.