Organizacija prevoza učencev (2017/18)

Učenci prihajajo v šolo peš, v spremstvu staršev, z rednimi avtobusnimi prevozi ter z organiziranim šolskim prevozom.

Organiziran šolski prevoz izvajajo naslednji prevozniki, ki so bili izbrani iz strani posameznih občin:

  • Sadek s.p. – občina Cirkulane, občina Gorišnica, občina Zavrč, občina Videm, občina Kidričevo, občina Destrnik, občina Podlehnik
  • Arriva – MO Ptuj, občina Hajdina in občina Majšperk,
  • Eurobus prevozi – občina Juršinci, občina Dornava in občina Starše,
  • Krodo s.p. – občina Žetale,
  • Breznik s.p. – občina Benedikt.

Varna pot v šolo

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Prvošolčka spremljajte v šolo starši ali oseba, ki je starejša od 10 let. Poučite ga o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo odbojna telesa, na primer kresničko.