V šolskem letu 2016/17 smo pristopili k projektu Go-Car-Go, ki ga organizira Šolski center Ptuj. Namen projekta je, da učenci aktivno sodelujejo pri reševanju konkretnih problemov, ki je tudi usmerjen v poklicno orientacijo osnovnošolcev. Projekt Go-Car-Go (Bo Kar Bo) bo našim učencem prinesel nove izkušnje, saj se bodo lotili reševanja problema celostno. Aktivnosti bomo prikazali na srečanju v  maju, ki ga organizira Šolski center Ptuj.  Predstavitev vozila in  v drugem delu z ekstramobilom  se bomo dokazali tudi v spretnostni vožnji. Podvozje vozila smo pričeli urejati, podmamazali smo vse gibljive dele.  Med celoletno izdelavo tekmovalnega ekstramobila bodo učenci razmišljali tudi o ekoloških, ekonomsko-socialnih in drugih vplivih na okolje. Več si lahko preberete na spletni strani organizatorja.

http://www.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=139

Marjan Leben

Problema smo se lotili celostno, učenci so pogledali varnostne zahteve pri vgradnji varnostnega pasa in ročne zavore. Od doma so prinesli jekleno vrv in ročico. Postopek montaže: izmerili, zarisali, zatočkali in izvrtali luknje za pritrditev pasu in zavore. Izvedli smo varnostni test in delovanje varnostnega pasu in ročne zavore. Na model vozila Go car go smo z vijaki pritrdili dno na okvir. Leseno konstrukcijo smo pričvrstili z vijaki. Vodilo skozi celotno zamisel projekta je uporaba zavrženega materiala, ki pa se da ponovno uporabiti. Učenci so preizkušali, merili in iskali primerne rešitve za funkcionalnost vozila. Zunanjo obliko smo zasnovali med klasiko in moderno obliko vozila. V Gledališču Maribor delavnice smo dobili topolovo vezano ploščo, ki smo jo uporabili pri izdelavi končne oblike vozila.

Učenci so za vozilo izbrali ime TURBO LES.

V torek, 16.5.2017, smo se udeležili 8. srečanja  GO-CAR-GO  (bo kar bo), ki je potekalo na parkirišču Šolskega centra Ptuj. Letos je naša šola sodelovala prvič in napetost učencev je bila nekoliko večja. Pozitivne izkušnje, ki so jih pridobili učenci tekom tekmovanja je bilo druženje, izmenjava izkušenj in debata o izvedbi ekstramobila. Za pristop na tekmovanje so morali učenci poskrbeti za varno in tehnično brezhibno vozilo. Izvedli sta se dve tehnični disciplini, slalom in veleslalom. Vse o srečanju si lahko pogledate na spletni strani GO CAR GO. Naš moto je bil izdelati avtomobil iz ekološko prijaznih gradiv in uporaba recikliranega materiala.

Ogled ekstramobilov je v Qlandiji Ptuj do petka, 19.5.2017.

Marjan Leben