V šolskem letu 2023/24 naša šola ponovno sodeluje v šolski shemi sadja in zelenjave s finančno podporo Evropske unije, ki  je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Šolska shema spodbuja nabavo lokalnih živil in tako prispeva k trajnostni lokalni pridelavi hrane ter trajnostnemu in odpornemu prehranskemu sistemu.

Uživanje zelenjave in sadja ter mleka in mlečnih izdelkov v veliki večini držav članic EU ne dosega prehranskih priporočil za odraščajoče otroke, nasprotno, povečuje se uživanje energijsko bogate procesirane hrane, ki lahko vsebuje višji delež sladkorjev, sladil, soli, maščob in aditivov. Skrb za zdravje je potrebno privzgojiti že mlajši populaciji, saj so zdrave prehranske navade skozi celotno življenjsko obdobje ključnega pomena za preprečevanje s prehrano povezanih obolenj.

Glavni cilj šolske sheme je izboljšanje prehranskih navad s pogostejšim uživanjem zelenjave in sadja ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, saj se te oblikujejo v otroštvu in mladostništvu. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Cilji ukrepa so:

  • povečati porabo sadja in zelenjave, predvsem lokalnih pridelovalcev,
  • omejiti naraščanje trenda povečevanja telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih,
  • navajati učence na uživanje predvsem svežega sadja in zelenjave,
  • izvajati izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo sadja in zelenjave.

Razdeljevanje svežega sadja in zelenjave bo potekalo enkrat tedensko. Šola bo v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala dobavitelje, ki ponujajo sezonsko pridelano sadje in zelenjavo slovenskih lokalnih pridelovalcev.

 

Več o šolski shemi najdete na spodnji povezavi.

https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

Več o projektu: http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

http://www.shemasolskegasadja.si/