Naša šola letos ponovno sodeluje v šolski shemi sadja in zelenjave s finančno podporo Evropske unije, ki  je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Glavni cilj vseh dejavnosti je povečati priljubljenost sadja in zelenjave pri učencih ter poudariti pomen rednega uživanja sadja in zelenjave za zdravje.

Cilji ukrepa so:

  • povečati porabo sadja in zelenjave, predvsem lokalnih pridelovalcev,
  • omejiti naraščanje trenda povečanja telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih,
  • navajati učence na uživanje predvsem svežega sadja in zelenjave,
  • izvajati izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo sadja in zelenjave.

Razdeljevanje svežega sadja in zelenjave bo potekalo enkrat tedensko. Šola bo v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala dobavitelje, ki ponujajo sezonsko pridelano sadje in zelenjavo slovenskih lokalnih pridelovalcev.

 

Več o šolski shemi sadja in zelenjave si lahko prebereta na spodnji povezavi.

https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

Več o projektu: http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

http://www.shemasolskegasadja.si/