OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA

Ulica 25. maja 2 a, 2250 Ptuj

tel: +386 (0) 2 771 07 80

fax:+386 (0) 2 771 07 85

e-naslov: sola@pivkaptuj.si

os.l-pivka@pivkaptuj.si

Trr: SI56 0110 0600 8359 483

Matična številka: 5087201000

Davčna številka: SI 61373800

VODSTVO ŠOLE:

Ravnateljica: mag. Lidija Marin

tel. št. (02) 771 07 81

Pomočnica ravnateljice: Borislava Munda, univ. dipl. psih.

E-naslov: borislava.munda@pivkaptuj.si

tel. št. (02) 771 07 88, mob. tel. št. 041 345 337

Pomočnica ravnateljice: Darinka Rojko Pičerko,  prof. slov. in teol.

E-naslov: darinka.rojko-picerko@pivkaptuj.si

Pomočnica ravnateljice: Tanja Rugani, prof. spec. in reh. ped., prof. mat. in ped. 

E-naslov: tanja.rugani@pivkaptuj.si

tel. št. (02) 771 07 87

 

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE:

Tajništvo: 771 07 80 Izidora Belovič

Računovodstvo: 771 07 83  Ksenija Rojko

Zbornica: 051 367 963

Svetovalni delavec: 051 377 821  Gorazd Fras

Knjigovodja: 771 07 86  Simona Lah