Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci vseh razredov prostovoljno, s prijavo njihovih staršev.

Učenke in učenci v času podaljšanega bivanja izpolnjujejo domače naloge, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Strokovni delavci jim pomagajo pri vključevanju v oddelek in usmerjajo njihove dejavnosti glede na individualne interese in zmožnosti.

Program podaljšanega bivanja sestavljajo:

  • KO – kosilo,
  • SU – samostojno učenje, pisanje nalog,
  • UPČ – ustvarjalno preživljanje prostega časa,
  • SD – sprostitvene dejavnosti.

Vsaka od zgoraj navedenih aktivnosti ima svojo nalogo, poteka v skladu z dnevnim redom, ki je prilagojen zahtevam pouka, potrebam učencev in učenk ter potrebam njihovih staršev.

V oddelku podaljšanega bivanja se cilji prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev samih in njihovih staršev.

Delo v oddelku podaljšanega bivanja je organizirano v treh skupinah. Delo vodijo Jasna Veber Zazula, Marjetka Svenšek Kristovič, Eva Visenjak, Klementina Pulko, Damjana Vršič, Darinka Rojko Pičerko, Tina Majerič, Andreja Zagoršek, Vojka Havlas, Silvester Vogrinec, Tina Majerič, Amalija Krajnc, Tanja Kaučevič, Staša Potočnik. Delo v oddelkih varstva učencev je organizirano v eni skupini. V skupino so vključeni učenci nižje stopnje in višje stopnje ter oddelkov PPVI .