KONTAKT

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
Ulica 25. maja 2 a, 2250 Ptuj

tel: +386 (0) 2 771 07 80
fax:+386 (0) 2 771 07 85

e-naslov: sola@pivkaptuj.si

os.l-pivka@pivkaptuj.si

 

KOLEDAR DOGODKOV

 

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja

 

SPLETNA ZBORNICA

 
 
 

OBVESTILA

OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA 

VABI NA

D A N  O D P R T I H  V R A T

ČETRTEK, 30.3. 2017

17.00 – 17.30  GLASBENO – PLESNI PROGRAM UČENCEV V JEDILNICI ŠOLE

17.30 – 19.00  OGLED PROSTOROV OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA 

 

ŠOLSKA PREHRANA

Obveščamo Vas, da se s spremembo na področju subvencioniranja šolske prehrane, o kateri smo Vas že obvestili, zaradi lažjega poslovanja uvaja tudi nekaj sprememb na področju javljanja odsotnosti učencev. Starši odjavite kosilo oz. malico najkasneje do 8.20 ure v tajništvo šole (02 771 07 80). V kolikor kosila oz. malice ne odjavite do omenjene ure, se kosilo oz. malica učencu zaračuna. Starši ste dolžni opravičiti izostanek učenca od pouka takoj, ko le-ta pride v šolo oziroma največ 5 dni po prihodu učenca v šolo.

Vljudno Vas prosimo, da omenjene spremembe upoštevate.

Ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka: mag. Lidija Hameršak Marin


Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 - v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

Dogodki

GLASBENO PRESENEČENJE


PRIZNANJE ŠOLSKEMU GLASILU ČRIČKI

V sredo, 22.marca, je bilo naše šolsko glasilo Črički nagrajeno na Roševih dnevih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti kot najboljše šolsko literarno glasilo in publikacija. Priznanje je nagrada za prizadevno delo, trud in domiselnost.

Utemeljitev: " V glasilu, ki je izšlo že štiriinštiridesetič, prevladujejo stvarni spisi o življenju in o premagovanju težav. Otroci, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter v posebni program vzgoje in izobraževanja, neposredno in iskreno pišejo o svojem dojemanju sveta, najstniki pa tudi o pasteh mladostništva. Fantastično je v ozadju njihove ustvarjalnosti, v ospredju pa realni vsakdan. Besedila dopolnjujejo izvirne risbe in fotografije, mnogo besedil je predstavljenih v ličnih rokopisih, devetošolci pa se od šole poslavljajo z ex librisi."

Nagrado smo prejeli kot edina OŠ s prilagojenim programom v Sloveniji v družbi s štirimi osnovnimi šolami. Zato smo še toliko bolj ponosni. Iskrene čestitke vsem in vsakemu posebej, ki je doprinesel kanček k mozaiku v naših Čričkih!

ravnateljica, mag. Lidija Hameršak Marin


UDELEŽILI SMO SE 10. LIKOVNEGA SREČANJA OŠPP V TOLMINU

V četrtek, 16. 3. 2017 je na Osnovni šoli Franceta Bevka v Tolminu potekalo 10. likovno srečanje osnovnih šol s prilagojenim programom. Našo šolo sta zastopali učenki Tea Čančar in Nina Okretič Tomažič. Tema letošnjega likovnega ustvarjanja je bila »Razglednica iz Tolmina«. Učenci so se lahko izražali v zanimivi grafični tehniki suhe igle. Po uvodnem motivacijskem delu in kratkem sprehodu po starem delu Tolmina je 18 učencev pričelo z ustvarjanjem. Tea in Nina sta se odločili za upodobitev kovanega okenskega detajla v obliki srca. Motiv sta z tanko iglo vgravirali v matrico in kasneje odtisnili v tehniki globokega tiska. Nastali sta dve nežni grafiki z motivom srca, videnega na Tolminskem oknu. Po zasluženem kosilu smo si ogledali razstavo nastalih likovnih del, razglasitev najboljših učencev ter s podelitvijo priznanj zaključili nepozabno druženje v čudovitem Tolminu.

Iskrene čestitke ustvarjalkama, Teji in Nini!!!

Alenka Kosem