•  ODDELKI in RAZREDNIKI

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED

RAZREDNIK, SORAZREDNIK

1.,2 . razred Tamara Tomašič, Helena Petek Hari
3.razred Lidija Marin Hameršak, Tanja Merc
4.b razred Nada Pernek, Ian Emeršič
4. -5.a razred Vesna Horvat, Marija Arnuš
6. razred Amalija Krajnc, Alenka Kosem
7. razred Staša Potočnik, Borislava Munda
8. – 9. razred Milena Zupanič, Marjan Leben
OPB Helena Petek Hari, Damjan Šimenko

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja

RAZRED

RAZREDNIK, SORAZREDNIK

OVI 1 – 2 Marta Vindiš, Sabina Dokl
OVI 3 A Andreja Zagoršek, Tanja Knehtl
OVI 4 A Janja Žohar, Jasna Veber Zazula
OVI 4 B Damjana Vršič, Vesna Majcen
OVI 5 A Zdenka Kokol, Tomaž Valenko
OVI 5 B Darinka Rojko, Nežka Šilak
OPB OVI Silvester Vogrinec, Ian Emeršič

 

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ

POUČUJE

Marjan LEBEN Marjan LEBEN Tehnika in tehnologija v 5., 6., 7., 8., 9. r., Delovna vzgoja v OVI
Darinka ROJKO Tuji jezik
Amalija KRAJNC Matematika v 6., 7., 8., in 9. r.
Alenka KOSEM Likovni vzgoja na višji in nižji stopnji ter v OVI
Jasna VEBER ZAZULA Likovni vzgoja in Delovna vzgoja v OVI, Izbirna vsebina
Tomaž VALENKO Športna vzgoja na nižji, višji stopnji in v OVI3, Izbirna vsebina
Ian EMERŠIČ Športna vzgoja v OVI, OPB
Staša POTOČNIK Slovenski jezik v 6., 7., 8. in 9. r., Tehnika in tehnologija 7.r., Gospodinjstvo 7.r.
Milena ZUPANIČ Naravoslovje, Družboslovje v 7.,8. in 9. r.,
Damjan ŠIMENKO Računalniško opismenjevanje v 4.,5.,6. r, OPB
Zdenka KOKOL Glasbena vzgoja
Marija ARNUŠ Gospodinjstvo, DV in izbirne vsebine OVI, socialno učenje