LIKOVNA VZGOJA NA OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA

Področje likovne vzgoje in specifičnost likovnega jezika je tisto, ki je lastno vsem otrokom, ne glede na njihove siceršnje sposobnosti. Likovni izdelki učencev naše šole izstopajo predvsem s svojo izrazno prepričljivostjo. V svojih delih učenci neposredno izražajo svoja občutja, in če k temu dodajo še pravilno obvladovanje likovne tehnike in likovnega problema, nastane zanimiv in kvaliteten izdelek. Uspešni so predvsem na področju slikanja, saj se izražajo s široko paleto uporabljenih barv. Med risarskimi tehnikami jim je najprivlačnejše risanje z ogljem, tušem in tehnika praskanke. Veliko ustvarjajo tudi na področju grafike, kiparstva in prostorskega oblikovanja. Na vseh teh področjih se učijo različnih spretnosti, od zaznavanja, poseganja v prostor, opazovanja barv, ploskev, črt, do učenja likovnih tehnik, spoštovanja kulturne dediščine … Ob vsem tem pa sproščajo čustveno napetost.
Likovni izdelki nas popeljejo v doživljajski svet, v katerem učenci s svojo neposredno, enkratno in neponovljivo likovno govorico na svojstven način interpretirajo motive iz realnega in tudi iz domišljijskega sveta.
S svojimi likovnimi deli se učenci predstavljajo pri dekoracijah v šoli in tudi izven nje, na raznih likovnih natečajih, razstavah in samostojnih predstavitvah.

Likovni izdelki učencev naše šole so bili tudi v preteklem šolskem letu predstavljeni v več krajih Slovenije.
V prednovoletnem času smo se z izvirnimi uporabnimi in okrasnimi izdelki predstavili na stojnici v mestnem jedru Ptuja.
V času pustnega dogajanja so se učenci s svojimi deli uspešno predstavili v razstavišču Stari zapori. Tam se je 3. februarja odprla razstava ptujskih vrtcev, osnovnih šol, društev (Ozara, Sonček, Sožitje) ter srednje elektro in računalniške šole na temo pustni liki iz Dravsko-Ptujskega območja, z naslovom »MATE KAJ ZA PUSTA HRUSTA«.

Ponovno smo se uspešno kosali za najvišja priznanja in nagrade na nacionalni ravni natečaja likovnih, literarnih, fotografskih, internetnih in video del »EVROPA V ŠOLI 2010«. Iz regijskega na državni nivo se je uvrstilo kar pet naših učencev. Tomaž Skela, Anja Košir in Valerija Kopšič (pod mentorstvom Jasne Veber Zazula) ter Aferdita Brojaj in Janko Gjorek (pod mentorstvom Alenke Kosem). Učenca Valerija Kopšič in Janko Gjorek sta bila še posebej uspešna, saj sta osvojila državno nagrado. Nacionalni odbor jima je podelil petdnevne aktivne počitnice v enem od centrov šolskih in obšolskih dejavnosti.

V sredini maja smo prejeli vabilo na otvoritev 42. razstave »LIKOVNI SVET OTROK« v Šoštanju. Na natečaju so sodelovali otroci in mladostniki iz 102 osnovnih šol, vrtcev in drugih zavodov. Za razstavo je žirija izbrala 409 likovnih izdelkov iz 82 osnovnih šol, vrtcev in drugih zavodov. Iz naše šole je bilo uspešnih kar 12 učencev. Bronasta priznanja so prejeli Aleksandra Bračko, Anja Košir, Matjaž Ciglar in Rok Ribič pod mentorstvom Jasne Veber Zazula. Srebrna priznanja pa Darinka Furek, Janko Gjorek, Leon Jeza, Maja Pfeifer, Nejc Grobelšek, Primož Antolič Sandi Kmetec in Anja Košir pod vodstvom mentorice Alenke Kosem. Za tenkočutno usmerjanje otrok pri reševanju likovnih nalog je žirija nagradila in pohvalila tudi likovne pedagoge. Podelila je 5 nagrad in 6 pohval. Med pohvaljenimi šolami je bila letos ponovno spet naša!

V začetku junija so nas organizatorji vseslovenskega likovnega natečaja »OTROCI ODRASLIM 2010« razveselili z novico, da je žirija našim učencem Sari Črnivec, Janku Gjoreku, Gini Zupanič, Ernestu Zidarju, Aniti Munda, Dejanu Novaku, Leonu Jezi in Nejcu Grobelšku podelila nagrado za kolekcijo likovnih del. Odprtje razstave s podelitvijo nagrad je bilo 11. junija 2010 na Ljubljanskem gradu.

Likovna pedagoginja:
ALENKA KOSEM, prof. lik. um.