S projektom bomo skušali omogočiti otrokom s posebnimi potrebami, da bodo tudi oni lahko igrali na različne instrumente in sicer po sistemu barvnih not in kasnejšem možnem prehodu na klasične note in notno črtovje glede na individualne sposobnosti.

Ker je zanimanje za glasbo in igranje na instrumente pri naših otrocih izredno veliko, se nam zdi zelo pomembno, da jim to omogočimo. Projekt bo obsegal osnove teorije o glasbi (enkrat  tedensko v manjši skupini) in individualno učenje igranja na instrumente glede na interes in glasbene  zmožnosti. Na ta način bomo učencem omogočili pobližje seznanjanje z glasbo in igranje na instrumente. Začeli bomo z igranjem na Orffova glasbila, zato se naša skupina imenuje Orffova skupina. V ta namen imamo različne Orffove instrumente ter ostala glasbila, na katera se bomo učili igrati.

Cilji projekta, učenci znajo:

  • posnemati melodične in ritmične motive v skladu s svojimi individualnimi sposobnostmi,
  • poznati okvirno orientacijo v notem ali barvnem zapisu  (tonske višine, trajanje,…),
  • razlikovati zvoke in tone,
  • razlikovati pojme glasno-tiho, hitro –počasi ter višje in nižje tone,
  • pesmi izvajati v skupini ali posamezno,
  • spremljati pesmi in igrati krajše skladbe za otroška glasbila,
  • igrati spremljave in skladbe za Orffov instrumentarij
  • vključiti se v glasbene dejavnosti v šolskem in izven šolskem okolju.

Projekt bosta izvajala defektologinja Lidija Hameršak Marin in glasbeni pedagog Ernest Kokot.