V letošnjem šolskem letu bo na šoli potekal inovacijski projekt pod naslovom ZMANJŠAJMO NEGATIVNE OBLIKE VEDENJA PRI UČENCIH Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU.

Učenci, ki bodo obiskovali delavnice v okviru tega projekta, se bodo seznanjali kako prepoznamo konfliktne situacije in kako le-te razrešimo. V okviru delavnic bo potekalo delo in skrb za živali, sprostitvena vzgoja za umirjanje ter reševanje konfliktnih situacij s pomočjo mediacije, ipd.

Namen tega projekta je, da se bomo naučili strpnosti, pozitivnega razreševanja konfliktov, razvijali emaptijo ter pozitivno samopodobo.

Projekt bosta vodili Vesna Horvat in Tanja Kaučevič.