Tanja Knehtl, dipl. del. ter.
02/ 771 07 87
e-pošta: tanja.knehtl@guest.arnes.si
Pogovorne ure – vsak dan po predhodnem dogovoru; govorilne ure – prvi četrtek v mesecu.

 

V delovno terapijo so vključeni učenci z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in gibalnem razvoju.

Z delovnoterapevtsko obravnavo učenca želimo:
• doseči čim večjo stopnjo samostojnosti;
• pridobivati, razvijati, izboljšati, ohranjati in vzdrževati psihofizične funkcije;
• doseči čim lažjo vključitev v šolsko in širše okolje;
• prispevati k izboljšanju šolskega uspeha;
• doseči prenos naučenih veščin v vsakodnevno življenje;
• razviti pozitivno samopodobo;
• dvigniti kvaliteto življenja.

{gallery}Slike/Slikedogodki2013/delovna_terapija{/gallery}
Tako vidijo delovno terapijo naši učenci:
• »Da se z rokami dela, pa na blazini, na tisti deski za ravnotežje, da se kaj nariše, lepi, barva, izboljša ročne spretnosti, odbija žogo, zaveže vezalke.«
• »Delovna terapija je prostor, kamor se hodijo učenci učit, ki nimajo spretne prste. Je prostor, kjer Tanja uči.«
• »Delovna terapija je da telovadim, šivam, gumbe zapenjam.«
• »Delovna terapija je to, da tu nekaj narediš. Žogo malo levo, desno, da se igraš s škarjami, režeš, si obrišeš nos.«

Ocena psihofizičnega stanja učenca je podlaga za izdelavo individualiziranega programa obravnave. Obravnave potekajo v kabinetu za delovno terapijo, večinoma v individualni obliki dela, ali v manjši skupini z učenci, ki imajo podobne težave. Učence obiščem tudi v matičnem razredu ter jim v skupini sošolcev nudim pomoč. Za učence so pomembne prilagoditve v šolskem okolju, pravilna izbira prostora v učilnici, ustrezna višina šolske mize in stola, drobne prilagoditve pisal …

Delovnoterapevtska obravnava je usmerjena na senzomotorično, kognitivno-perceptivno, psihosocialno področje. Pri svojem delu izhajam iz razvojno-nevrološkega, kognitivnega, biomehanskega in vedenjskega pristopa.

Za uspešno delovno terapijo je potrebno dobro sodelovanje z razredniki in starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci zdravstvene stroke.

Sodelujemo z zunanjimi institucijami:
• z ambulanto za razvojno nevrologijo Splošne bolnišnice Ptuj in nevrofizioterapevtkama Smiljano Valenko in Sanjo Prelog;
• zdravstvenimi službami – šolsko zdravnico in šolsko zobozdravnico;
• drugimi osnovnimi šolami, vrtcem Ptuj;
• društvi.