acrobat_reader_rg 1. Zapisnik sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2013/2014

acrobat_reader_rg 2. Zapisnik sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2013/2014

acrobat_reader_rg 3. Zapisnik sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2013/2014

acrobat_reader_rg Poslovnik delovanja sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka

adobe Sklepi 1. skupne seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka ter sveta staršev 

adobe Sklep 1. seje

adobe Sklepi 4.  seje
adobe Sklepi 5.  seje

adobeZapisnik 4. seje sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki je bila izvedena
7.4.2014 ob 17:00 uri v zbornici šole