NAMENITEV DELA DOHODNINE (0,3 %) ZA ŠOLSKI SKLAD

Nova pravila delovanja Šolskega sklada OŠ dr. Ljudevita Pivka omogočajo, da šoli namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %).

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Upravičenci so tiste nevladne organizacije, ki so uvrščene na Seznam upravičencev do donacij, med njimi je od letos tudi OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Donacija 1 % dohodnine nevladnim organizacijam je za vas popolnoma brezplačna, saj bi sicer ta del pustili v državnem proračunu. Donacija traja do preklica.

Posameznemu šolskemu skladu se po 135. členu ZOFVI lahko nameni največ 0,3 % odmerjene dohodnine, zaokroženega na desetinko odstotka.

Donirate lahko na enega od sledečih načinov:

  • s posebnim obrazcem (Doh-Don), ki ga izpolnite na spletni strani eDavki. Vstopite lahko z digitalnim potrdilom, preko portala SI-PASS ali registracije s pomočjo davčne številke in elektronskega naslova
  • izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« za namenitev dohodnine in ga osebno ali po pošti pošljete na pristojen finančni urad, lahko pa ga učenec prinese na šolo razredniku in ga bomo mi posredovali ustrezni finančni upravi.
  • osebno pristojnemu finančnemu uradu

 

FURS Ptuj                                            

p.p. 115                                               

Trstenjakova ulica 2a                            

2250 Ptuj                                             

 

Naša davčna številka in ime oz. naziv upravičenca je 61373800 – SKLAD – OŠ dr. Ljudevita Pivka

Obrazec je treba na FURS oddati najkasneje do 31. decembra tekočega leta, pri tem pa morate upoštevati tudi čas dostave, če obrazec pošiljate po pošti.

mag. Lidija Marin, ravnateljica