BRANJE NE POZNA MEJA: SREČANJE Z UČENCI IZ VARAŽDINA

V sklopu projekta Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice smo vrstnike iz Varaždina povabili na Ptuj.

16. maja smo organizirali prireditev Skupaj pobarvajmo dan na temo V mojih čevljih.

Našim učencem 8. razreda NIS se je pridružila skupina učencev iz Centra Tomislav Špoljar iz Varaždina. Skupaj so ustvarjali in napisali posebno zgodbo – o sodelovanju, povezovanju in prijateljstvu ter brezmejni moči zgodb – tistih iz knjig in tistim, kijih pišemo mi sami.

Vojka Havlas