Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj izvaja vzgojno-izobraževalni proces za otroke z motnjo

v duševnem razvoju. Ustanoviteljice regijske šole so: Mestna občina Ptuj, Občina

Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina,

Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci,

Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale. V šolo prihajajo učenci iz navedenih

občin ter še iz občin Benedikt, Kungota, Moravske Toplice, Ormož,

Sv. Andraž in Trnovska vas.

 

V okviru vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola izvaja naslednje programe:

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom: od 1. do 9.

razreda osnovne šole. V program se vključujejo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju.

Posebni program vzgoje in izobraževanja: od 1. do 5. stopnje, kamor se vključujejo

otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Učne vsebine se posredujejo po

prilagojenem učnem načrtu in v skladu z individualiziranim programom, ki ga oblikuje

strokovni tim v dogovoru in soglasju s starši.

 

 

DSC_0003

DSC_0005

DSC_0010