Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen) omogoča ustanovitev Šolskega sklada, ki je na naši šoli začel delovati v šolskem letu 2013/2014.

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ dr. Ljudevita Pivka sestavlja 7 članov (3 strokovni delavci šole, ki jih je imenoval Svet šole, in 4 predstavniki staršev, ki jih je imenoval Svet staršev).

Predstavniki šole so:

 1. Simon Petek (predsednik)
 2. Silvija Tomše
 3. Tanja Knehtl

Predstavniki staršev so:

 1. Janez Lovrec
 2. Silvestra Emeršič
 3. Helena Ivančič
 4. Gregor Brodnjak

PRISPEVKI

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, drugih prostovoljnih prispevkov, donacij, zbiralnih akcij, sponzorjev, zapuščin itd.

Prostovoljni prispevki omogočajo nemoteno delo sklada in uresničevanje spodaj navedenih ciljev, ki so:

 • nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za pouk;
 • sofinanciranje posameznih dejavnosti socialno šibkim učencem;
 • zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
 • financiranje dejavnosti za udeležbo otrok, učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, so v nadaljevanju na voljo vse potrebne informacije:

 • V šolski sklad je mogoče prispevati ali donirati preko UPN (univerzalni plačilni nalog) ali elektronskega bančništva.

PREJEMNIK: OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ulica 25. maja 2a, 2250 Ptuj
IBAN prejemnika:  SI56 011006008359483
BIC prejemnika: BSLJSI2X
SKLIC: SI00  05062023
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: prispevek v šolski sklad

Za pomoč in nakazana sredstva se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.

V šolski sklad je mogoče prispevati tudi mesečno:

 

Pozivamo vse starše, ki ne zmorejo v celoti kriti stroškov dodatnih dejavnosti za svojega otroka, da izpolnijo “Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada” (na povezavi spodaj) in jo predajo v svetovalno službo OŠ dr. Ljudevita Pivka. 

 

 

Namenite del dohodnine šolskemu skladu – nič vas ne stane!

Nova pravila delovanja Šolskega sklada OŠ dr. Ljudevita Pivka omogočajo, da šolskemu skladu namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je brezplačna in vas nič ne stane, saj gre vaša plačana dohodnina namesto v državni proračun šolskemu skladu.

Šolskemu skladu OŠ dr. Ljudevita Pivka lahko namenite del dohodnine zelo enostavno in sicer tako, da:

 • v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »61373800« in vpišete odstotek »0,3«,
 • izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije « s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda učiteljici, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.