Aktiv mobilnih logopedinj na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj v šolskem letu 2021/2022 sestavlja 5 logopedinj:

Nataša Pihler Brumen, Tamara Sevšek, Suzana Ciglarič, Teja Hržič in Anja Lukman.

V šolskem letu 2021/2022 se bodo na srečanjih med drugim posvetile:

  • oblikovanju in izmenjavi »zbirke« logopedskega materiala, ki ga bodo koristile pri delu,
  • širjenju mreže – stik z ostalimi logopedinjami (strokovni razvoj),
  • poteku logopedskih ur v času morebitnega pouka na daljavo,
  • izmenjavi idej in različnih načinov logopedskega dela na posameznih logopedskih področjih,
  • obravnavi aktualne problematike in tematik, ki se bodo porajale tekom leta,
  • pripravi izobraževanja »Nadomestna komunikacija«,
  • objavi zloženke »Razvoj govora, jezika in komunikacije (predšolski, šolski otroci) na spletni strani OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, tisku ter razdelitvi po lokacijah,
  • izdelavi zloženke »Otrok z GJM v razredu« (prilagoditve, nasveti)

zlozenka solska

zlozenka vrtec