S projektom učenja igranja na glasbene instrumente nadaljujemo tudi v šolskem letu 2017/18. Krog inštrumentov se iz leta v leto dopolnjuje. Imamo kitaro, bongo-bobne, djembe, cajone, male bobne, harmoniko, el. klavir, ksilofone, metalofone, razne zvončke, ropotulje, glasbene cevi, raindrope. Učenci se učijo igrati na različne Orffove in druge instrumente. Njihovi mentorji so usposobljeni učitelji, ki so z glasbo povezani že vrsto let. Na šoli deluje glasbena skupina Orffobongoband. Redno nastopajo na mnogih prireditvah v svojem domačem okolišu ter se udeležujejo državnih revij, kot so Orffomanija, Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo idr.

Cilji projekta “Glasba za otroke s posebnimi potrebami” – učenci znajo:

• posnemati melodične in ritmične motive v skladu s svojimi individualnimi sposobnostmi;
• poznati okvirno orientacijo v notnem ali barvnem zapisu (tonske višine, trajanje …);
• razlikovati zvoke in tone;
• razlikovati pojme glasno – tiho, hitro – počasi ter višje in nižje tone;
• skladbe izvajati v skupini ali posamezno;
• spremljati pesmi in igrati krajše skladbe za otroška glasbila;
• igrati spremljave in skladbe za Orffov instrumentarij;
• igrati v bobnarskem krogu; vključiti se v glasbene dejavnosti v šolskem in izven šolskem okolju.

Projekt bodo izvajali Klementina Mikec Korpič in Jasna Veber Zazula.


KAKO JE NASTAL ORFOBONGOBAND

Na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj je že pred mnogimi leti delovala glasbena zasedba z imenom Kamajaža Pranletora. Ime skupine so tvorile po prvi dve črki vsakega od članov. V tej zasedbi so moji takratni sošolci pod vodstvom Jasne Veber Zazula igrali na bobne iz starih loncev in kovinskih kant, ki so jih sami predelali in poslikali ter na didgeridooje, ki so jih tudi sami ustvarili iz plastičnih cevi. Iz te zasedbe se je rodil Bongo band, saj smo starim loncem dodali še bongo bobne. Takrat sem se skupini pridružil jaz. Ob razpadu skupine Kamajaža Pranletora je nekaj članov odšlo. Ni dolgo trajalo, pa smo dobili nove člane in se preimenovali v Bongo band, ki je postal zelo popularen saj smo povsod nastopali. V šoli smo sodelovali tudi s plesno skupino v plesno-glasbeni predstavi Juri Muri v Afriki, igrali smo na otvoritvi v CIDu, na šolski božični prireditvi, na revijah in šli smo, kamor koli so nas povabili. Naš znak za Bongo band so bili bongi, afriški bobni, na katere smo igrali različne skladbe. Imeli smo tudi svoja, afriško poslikana oblačila. Zraven se je občasno vključil tudi pevski zbor. Naša vodja nas je učila novih skladb in nas pripravljala na nastope. Radi smo hodili na vaje, kjer nam je dajala napotke. Zdaj, ko je šola dokupila orffove inštrumente, smo pričeli igrati še na te. Pridružila se nam je še druga vodja skupine, Lidija Hameršak Marin. Poleg Bongo banda smo v ime dodali še Orffo in tako je nastal ORFFOBONGOBAND, ki ga sestavlja dvajset članov. Današnji ORFFOBONGOBAND sestavljamo člani iz starega Bongo banda: Jaz, Rajko in Andrej, na bongo bobnih so se nam pridružili še Nejc, Karolina, Patricija, Branka in Severđana. Imamo tudi inštrumente, ki se imenujejo cajoni. Nanje igrata Kaja in Janko. Imamo tudi orffove inštrumente. Na ksilofon igrata Aleksandra in Rajko, na ropotulje igra Maja, na zvončke pa Žiga. Andrej igra na glavnik in na klavirsko harmoniko. Imamo še dve kitari. Na bas kitaro igra učitelj Ernest, ki vodi tudi pevski zbor, jaz pa igram na akustično kitaro. Z nami sodelujejo tudi nekateri pevci našega pevskega zbora: Darinka, Aleksandra, Anja, Valerija, Kaja in dve Maji, od katerih prva poje solo in druga, ki igra tudi na strgalo-žabo. ORFOBONGOBAND uspešno vodita dve mentorici: naša vodja starega Bongo banda Jasna Veber Zazula in Lidija Hameršak Marin, ki igra tudi na harmoniko. Vsak dan imamo vaje in pridno treniramo. Na vajah nam je zelo lepo, saj se družimo, pojemo in zabavamo.

Napisal: Nejc Grobelšek, april 2014