SVET STARŠEV v šolskem letu 2023/24 vodi predsednica ga. Barbara Šmidlehner.

V svetu staršev so predstavniki staršev iz vsakega razreda oziroma oddelka, ki se izvolijo na roditeljskih sestankih. Delo sveta staršev je opredeljeno z zakonom.

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev_16.11.2023


Sklepi 5. dopisne seje sveta staršev_28.6.-5.7.2023

Sklepi 4. dopisne seje sveta staršev_15.-22.5.2023

Sklepi 3. dopisne seje sveta staršev_31.3.-7.4.2023

Sklepi 2. dopisne seje sveta staršev_15.-22.3.2023

Sklepi 1. dopisne seje sveta staršev 23.-30.11.2022

Sklepi ustanovne seje sveta staršev 27. 9. 2022


Sklepi konstitutivne seje sveta staršev 5.-11.10.2021


Poslovnik dela Sveta staršev OŠ dr. Ljudevita Pivka – potrjen 11.10.2021

Poslovnik delovanja sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka – stari