Projekt Mirno morje se je razvil iz zamisli Christiana Winklerja iz Spodnje Avstrije, ki je otroke iz vojnih območij bivše Jugoslavije združil na isti jadrnici, da bi se znebili predsodkov in se naučili strpnosti. Danes se projekt Mirno morje prišteva k najuspešnejšim socialno-pedagoškim mirovniškim projektom v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okoljih in mladinskih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Razlogi in cilji projekta Mirno morje so pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj in znanj. Zaradi skupnega bivanja na jadrnici otroci in mladostniki razvijajo medsebojno skrb, upoštevanje in spoštovanje, prevzemajo odgovornost zase in za druge, učijo se timskega delovanja, socialnih veščin, reševanja konfliktov na ustrezen način, obvladovanja strahu, skrbi in izražanja zdrave tekmovalnosti.


Mirno morje v šolskem letu 2021/2022 so omogočili:

Naj se vam iskreno zahvalimo, da ste nam z donacijo omogočili nepozabno doživetje!


ARHIV:

MIRNO MORJE 2021

https://www.youtube.com/watch?v=XeeDWJnn6qk

MIRNO MORJE