Naša šola je vključena v program Ekošola, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen vzpodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Program Ekošola je šola za življenje, ki skozi različne projekte, dejavnosti in aktivnosti pri učencih vzpodbuja skrb za okolje in naravo. Tako lahko učenci znanje, ki ga pridobijo pri pouku prenesejo v vsakdanje življenje tudi izven šole.

V letošnjem šolskem letu 2021-2022 bomo v okviru projekta Podnebne spremembe in biotska pestrost učence uvajali v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih sprememb in njihove soodvisnosti. Spodbujali jih bomo, da bodo opazovali, raziskovali in ugotavljali njihovo soodvisnost. Opazovali bomo različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjali o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter na naše vsakdanje življenje. Znotraj projekta Odpadkom dajemo novo življenje bomo naše učence spodbujali k ločenemu zbiranju odpadkov in jih ozaveščali o odpadni embalaži ter uporabi novih izdelkov iz recikliranih materialov.  V okviru projekta Šolska vrtilnica smo v prostorih šolskega dvorišča ustvarili razgiban šolski vrt, ki nam služi tudi kot učilnica na prostem. Šolski vrt kot sestavni del šolskega dvorišča omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka. Pridobljena znanja in izkušnje bodo učenci s pomočjo likovnega ustvarjanja prenesli tudi na papir in izdelovali izdelke iz odpadne embalaže. Pri tem bodo uporabili svojo kreativnost, domišljijo in ustvarjalnost.