V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo z nacionalnim projektom Ekošola, ki v šole vpeljuje okoljsko vzgojo in navaja mlade na odgovorno ravnanje z naravo. V tem šolskem letu bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru tematskega sklopa Podnebne spremembe, s katerim želimo naše učence in učitelje ozaveščati in izobraževati o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb. Želimo si, da bi kritično presojali sedanje okoljsko delovanje in s spreminjanjem svojega ravnanja sooblikovali zeleno družbo.  Prav tako bomo nadaljevali z naslednjimi projekti: Altermed, Šolska vrtilnica in Likovni natečaj za kreativne izdelke. S projektom Altermed želimo izpostaviti odnos do zdravja, da je potrebno zdravje doživljati in pojmovati kot vrednoto, posebej zato, ker ima zdravje kot vrednota tudi v družini svoje pomembno mesto. Na sejmu Altermed se bomo predstavili z izdelki na temo Z lokalno pridelano hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja. S Šolsko vrtilnico smo v prostorih šolskega dvorišča ustvarili razgiban šolski vrt, ki nam služi tudi kot učilnica na prostem. Šolski vrt kot sestavni del šolskega dvorišča omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka. Pridobljena znanja in izkušnje bodo učenci s pomočjo likovnega ustvarjanja prenesli tudi na papir in izdelovanje izdelkov iz odpadne embalaže. Sodelovali bomo v likovnih natečajih na teme Podnebne spremembe, Izdelki iz odpadne embalaže in Trajnostna mobilnost. Pri tem bomo uporabili svojo kreativnost, domišljijo in ustvarjalnost. Temelj odgovornega odnosa do okolja je izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.