Predmetnik: Prilagojeni predmetnik z nižjim izobrazbenim standardom

Tabela 7: OBVEZNI PROGRAM

Predmeti 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Fond ur
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633
Tuji jezik 2 2 2 204
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2 519
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1 452
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318
Tehnika in tehnologija 2 3 4 4 4 583
Gospodinjstvo 2 2 2 2 2 344
Naravoslovje 3 2 2 2 4 3 550
Spoznavanje okolja 3 3 3 315
Družboslovje 2,5 2,5 2,5 4 2 3 569,5
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 936
Predmet 1…. 1 1 1 102
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 137
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11
Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33

 

Tabela 8: SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

   1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Fondur
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 1 1 1 105
SOCIALNO UČENJE 1 1 1 1 1 1 210
Skupaj 1 1 1 2 2 2

 

Tabela 9: RAZŠIRJENI PROGRAM

   1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. fond ur
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
JUTRANJE VARSTVOVARSTVO VOZAČEV 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 525
PODALJŠANO BIVANJE, ŠOLA V NARAVI

 

Tabela 10: DNEVI DEJAVNOSTI

 dnevi dejavnosti / število dni letno 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. ur deja.
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 10 10 180
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180
SKUPAJ VSEH UR
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI 15 15 15 15 15 15 15 20 20

 

Predmetnik: Posebni program vzgoje in izobraževanja

Tabela 11: OBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL PRVE, DRUGE IN TRETJE STOPNJE

  I. stopnja II. stopnja III. stopnja Fond ur
PODROČJA / leta šolanja 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto 7. leto 8. leto 9. leto
Razvijanje samostojnosti 8 8 8 7 7 7 5 5 5 2085
Splošna poučenost 5 5 5 7 7 7 7 7 7 1981
Gibanje in športna vzgoja 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1245
Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3 831
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4 828
Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6 1137
Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33

 

 

Tabela 12: OBVEZNI DEL – RAZŠIRJENI PROGRAM PRVE, DRUGE IN TRETJE STOPNJE

OBVEZNI DEL – RAZŠIRJENI PROGRAM
INTERESNE DEJAVNOSTI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1560
PODALJŠANO BIVANJE 18 18 18 14 14 14 10 10 10
JUTRANJE IN POPOLDANSKO VARSTVO

 

Tabela 13: DNEVI DEJAVNOSTI PRVE, DRUGE IN TRETJE STOPNJE

 

DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180
Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8 180

 

Tabela 14:NEOBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL ČETRTE STOPNJE

  IV. stopnja Fond ur
PODROČJA / leta šolanja 10. leto 11. leto 12. leto
Razvijanje samostojnosti 4 4 4 420
Splošna poučenost 5 5 5 525
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 525
Glasbena vzgoja 2 2 2 210
Likovna vzgoja 3 3 3 315
Delovna vzgoja 9 9 9 945
Izbirne vsebine 2 2 2 210
Število področij 7 7 7
Število ur na teden 30 30 30
Število tednov 35 35 35

 

Tabela 16: DNEVI DEJAVNOSTI ČETRTE STOPNJE

DNEVI DEJAVNOSTI/število dni letno IV. stopnja Skupaj ur
10. leto 11. leto 12. leto
Kulturni dnevi 3 3 3 36
Naravoslovni dnevi 3 3 3 36
Športni dnevi 5 5 5 60
Delovni dnevi 6 6 6 72
Šola v naravi

 

Tabela 17: NEOBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL PETE STOPNJE

Področje/leto šolanja V. stopnja Fond ur
13. leto 14. leto 15. leto
Razvijanje samostojnosti 4 4 4 420
Splošna poučenost 5 5 5 525
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 525
Glasbena vzgoja 2 2 2 210
Likovna vzgoja 3 3 3 315
Delovna vzgoja 9 9 9 945
Izbirne vsebine 2 2 2 210
Število področij 7 7 7
Število ur na teden 30 30 30  
Število tednov 35 35 35  

 

Tabela 18: DNEVI DEJAVNOSTI PETE STOPNJE

DNEVI DEJAVNOSTI/število dni letno V. stopnja Skupaj ur
13. leto 14. leto 15. leto
Kulturni dnevi 3 3 3 36
Naravoslovni dnevi 3 3 3 36
Športni dnevi 5 5 5 60
Delovni dnevi 6 6 6 72
Šola v naravi

 

Tabela 19: NEOBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL ŠESTE STOPNJE

Področje/leto šolanja 16. leto 17. leto 18. leto 19. leto 20. leto
Splošna znanja 4 4 4 4 3
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5 5 4 4 3
Kreativna znanja 5 5 5 3 3
Šport in rekreacija 3 3 2 2 2
Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1
Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1
Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1
Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13
Izbirne vsebine 3 3 3 3 3
Skupaj ur tedensko 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35

 

Tabela 19: RAZŠIRJENI PROGRAM ŠESTE STOPNJE

Področje/leto šolanja VI. stopnja Fond ur
16. leto 17. leto 18. leto 19.leto 20. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 875
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

 

Tabela 20: DNEVI DEJAVNOSTI ŠESTE STOPNJE

Dnevi dejavnosti/število dni letno VI. stopnja  Skupaj ur
16. leto 17. leto 18. leto 19. leto 20.leto
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 60
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 60
Športni dnevi 5 5 5 5 5 100
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 140
Šola samostojnosti

 

 

Posebna pozornost je posvečena vzgoji posameznega učenca in njegovi osebni rasti na posameznem področju.