Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih. Več o shemi šolskega sadja: http://www.shemasolskegasadja.si/

Več o projektu: http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

http://www.shemasolskegasadja.si/