Projekt Evropskega socialnega sklada 

»Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«

Projekt spodbujanja mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, ki ga financirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, se bo na naši šoli izvajal v šolskih letih 2017/18 do 2021/22 v sodelovanju z dvema konzorcijskima partnerjema: poslovodečim Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik) ter Društvom Sožitje Ptuj. Namen projekta je oblikovanje programa za mlade s posebnimi potrebami, s pomočjo katerega se bodo lažje vključevali v lokalno socialno mrežo in večinsko delovno okolje. Opažamo namreč, da se naši bivši učenci po zaključku šolanja večinoma znajdejo v depriviligiranem položaju glede možnosti zaposlitve, ki je zelo zoženo in omejeno, posledično pa ostajajo na socialnem obrobju in (p)ostajajo najranljivejša populacija v naši državi. Z vključevanjem v projekt bodo imeli možnost izboljšati dostop do vseživljenjskega izobraževanja z usmerjenim razvijanjem socialnih interakcij, spretnosti in kompetenc, prejeti posamezniku prilagojeno poklicno svetovanje ter potrditi pridobljene kompetence. Vse omenjeno bo potekalo v povezavi z lokalnimi srednjimi šolami in domačim okoljem mladih s posebnimi potrebami.

Cilji projekta so naslednji:

  • mladi s posebnimi potrebami bodo pridobili spretnosti za samostojnejše življenje in kompetence za uspešnejše vključevanje na trg delovne sile,
  • imeli bodo večje možnosti vključevanja v različne institucije v lokalnem okolju za boljšo vključenost in sprejetost,
  • vključili se bodo lahko v zanje primerno kvalitetno in razširjeno delovno prakso z namenom pridobivanja kompetenc pri iskanju nadaljnje zaposlitve,
  • aktivnosti in dogodki projekta bodo s pomočjo različnih medijev in predavanj predstavljani širši javnosti, s čimer bomo krepili ozaveščanje lokalne (in širše) družbe.

Projekt, ki ga bo izvajala šolska delovna skupina pedagoških delavcev, bo vključeval priprave učencev s posebnimi potrebami na vključevanje v delovno okolje, delavnice za karierno usmerjenost, spremljavo učencev v srednji šoli, urejanje šolskega bloga (za obveščanje in ozaveščanje javnosti), sodelovanje z lokalnim okoljem in konzorcijskimi partnerji, načrtovanje in izvajanje delovne prakse, usposabljanje potencialnih delodajalcev mladih s posebnimi potrebami, oblikovanje nabora za učence primernih poklicev, pripravo prodajnih produktov, odprtje šolske trgovine.

S pripravami na projekt smo začeli v avgustu 2017. V tem času smo izbrali učence, ki bodo vključeni v projektno delo, zanje pripravili personalizirane kurikule, oblikovali šolsko delovno skupino, pripravili vso potrebno dokumentacijo, pregledali strokovno literaturo, ki nam lahko služi kot zgled dobre prakse, oblikovali spletni blog, s pomočjo katerega bomo javnost obveščali o poteku projekta in ozaveščali o pomembnosti vključevanja oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje, povezali in sestajali pa smo se tudi z lokalnimi podjetji in ustanovami, ki nam bodo cilje pomagale doseči.

Koordinator projekta: Vojka Havlas