Šolska knjižnica se je v šolskem letu 2021/2022 preselila na novo prostornejšo lokacijo v prostore Dijaškega doma Ptuj, do nje pa je mogočen vstop tudi iz šole.

Učence pričakuje knjižničar Silvester Vogrinec.

Šolska knjižnica je vključena v slovenski sistem Cobiss, zato si knjižnično gradivo lahko izposodijo tudi zunanji obiskovalci.

Cobiss povezava do naše knjižnice

Projekti v šolski knjižnici v šolskem letu 2021/2022:

septemberObisk šolske knjižnice
oktoberBeremo skupaj (Ostržek bere)
novemberDela Janje Vidmar
decemberTrije dobri možje
januarAndersenove pravljice
februarKulturni praznik
marecStankove živali
aprilBralna čajanka, Svetovni dan knjige
majZaključek bralne značke in Rastem s knjigo
junijPodelitev bralne značke in knjižnih nagrad zlatim bralcem

Prednostne naloge šolske knjižnice:

• pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva v knjižnici,

• spodbujanje branja z razumevanjem bralnih strategij in razvijanje funkcionalne pismenosti,

• urejanje spletne strani Šolska knjižnica in prispevkov za Dogodke na šoli na spletni strani šole,

• nabava knjižničnega gradiva,

• strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva,

• oprema, ureditev in strokovna postavitev gradiva,

• izločanje in odpis gradiva,

• izvajanje in delo z učenci v sklopu Knjižničnega informacijskega znanja kot oblika medpredmetnih povezav, ki omogočajo samostojnost iskanja informacij,

• vodenje vsakodnevne statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva.