Šolska knjižnica se je v šolskem letu 2021/2022 preselila na novo prostornejšo lokacijo v prostore Dijaškega doma Ptuj, do nje pa je omogočen vstop tudi iz šole.

Učence pričakuje knjižničar Silvester Vogrinec.

Šolska knjižnica je vključena v slovenski sistem Cobiss, zato si knjižnično gradivo lahko izposodijo tudi zunanji obiskovalci.

Cobiss povezava do naše knjižnice

Projekti v šolski knjižnici v šolskem letu 2021/2022:

september Obisk šolske knjižnice
oktober Beremo skupaj (Ostržek bere)
november Dela Janje Vidmar
december Trije dobri možje
januar Andersenove pravljice
februar Kulturni praznik
marec Stankove živali
april Bralna čajanka, Svetovni dan knjige
maj Zaključek Bralne značke in Rastem s knjigo
junij Podelitev Bralne značke in knjižnih nagrad zlatim bralcem
Tukaj je seznam knjig, med katerimi boste lahko izbirali za BRALNO ZNAČKO (<- klikni). 

 

Prednostne naloge šolske knjižnice:

• pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva v knjižnici,

• spodbujanje branja z razumevanjem bralnih strategij in razvijanje funkcionalne pismenosti,

• urejanje spletne strani Šolska knjižnica in prispevkov za Dogodke na šoli na spletni strani šole,

• nabava knjižničnega gradiva,

• strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva,

• oprema, ureditev in strokovna postavitev gradiva,

• izločanje in odpis gradiva,

• izvajanje in delo z učenci v sklopu Knjižničnega informacijskega znanja kot oblika medpredmetnih povezav, ki omogočajo samostojnost iskanja informacij,

• vodenje vsakodnevne statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva.