Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, s katerim osnovnošolce motiviramo za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih navajamo k obiskovanju splošne knjižnice.

Ministrstvo za kulturo je projekt pričelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije pa ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Izvaja se v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu.

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Kako poteka projekt

Začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Vsi sedmošolci prejmejo en darilni izvod knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Med šolskim letom potekajo tudi srečanja učencev in dijakov z avtorji izbranih knjig po številnih slovenskih šolah.

Vodja projekta je šolski knjižničar Silvester Vogrinec.