Spoštovani sledilci, starši, sodelavci!

Z velikim veseljem vas obveščam, da je naš projekt “Artemotion Xpress v Evropi” 2015-1-EL01-KA219-013904_1 (zaključili smo ga avgusta 2018) bil izbran kot “zgodba o uspehu” in primer dobre prakse. Izbrala ga je skupina strokovnjakov Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije v Bruslju.
Luca Perego namestnika vodje enote je izjavil: “Zgodbe o uspehu so dokončani projekti, ki se odlikujejo po svojem vplivu, prispevanju k oblikovanju politike, inovativnim rezultatom in / ali ustvarjalnemu pristopu in so lahko vir navdiha za druge. Projekt je bil izbran zato, saj je bila zgodba o uspehu narejena na podlagi strogih meril glede njene kakovosti, ustreznosti in rezultatov. Kot rezultat tega izbora bo projektu dodeljena prepoznavnost in priznanje, na naših spletnih straneh, družbenih medijih in pri pripravi dokumentacije za konference ali druge dogodke “.

Rada bi čestitala vsem učiteljem in učencem, ki so skupaj z našimi partnerji, ustvarjali to zgodbo o uspehu in primeru dobre prakse za navdihujoče timsko delo in naj bo ta uspeh pogum za novo inovativnost v prihodnjih projektov

Hvala vsem.

Tanja Nikolovski

koordinatorica Erasmus+ projektov

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-EL01-KA219-013904

 

 

BLOG:  https://ideatogetherwecan.blogspot.com/

 

TWINSPACE:  https://twinspace.etwinning.net/70592/home