RAZVOJNI ODDELEK

Razvojni oddelek Pivkolin, ki je pod okriljem OŠ dr. Ljudevita Pivka začel delovati 1. 9. 2022, se je z letošnjim šolskim letom preselil iz vrtca Marjetica v prostore šole.

Igralnica se nahaja v pritličju. Otrokom vrtca je namenjen večji prostor, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalno delo, manjši prostor je za umirjanje, imamo pa tudi lasten izhod na šolsko igrišče.

V oddelek je trenutno vključenih 6 otrok. Na novo okolje so se brez večjih težav navadili in ga lepo sprejeli.

Osnova za delo je kurikulum za vrtce, ki se ga prilagaja individualnim potrebam posameznega otroka, področja dejavnosti, ki jih z različnimi pristopi in metodami želimo razvijati v okviru potenciala posameznega otroka, pa so GIBANJE, JEZIK, UMETNOST, DRUŽBA, NARAVA in MATEMATIKA. Teme, ki so osnova za vzgojno-izobraževalno delo, črpamo iz aktualnega dogajanja v socialnem okolju, letnih časov, raziskovanje in učenje pa potekata predvsem preko igre.

Stremimo k interdisciplinarni obravnavi in pomoči posameznemu otroku, zato se v delo vrtca po potrebi vključujejo tudi ostali strokovni delavci na šoli: delovna terapevtka, fizioterapevt ter logopedinja.