STROKOVNI DELAVCI

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ARNUŠ Marija učiteljica predmetnega pouka  marija.arnus@pivkaptuj.si
ANŽEL Martina spremljevalka gibalno oviranega otroka
BER Majda učiteljica PPVI 2a  majda.ber@pivkaptuj.si
BOROVIČ Monika mobilna učiteljica monika.borovic@pivkaptuj.si
BRMEŽ Sara učiteljica 1. razreda sara.seserko@pivkaptuj.si 
CIGLARIČ Suzana mobilna učiteljica suzana.ciglaric@guest.arnes.si
ČEH Tina učiteljica za DSP  tina.ceh@pivkaptuj.si
DOKL Sabina varuhinja  sabina.dokl@pivkaptuj.si
DUCMAN Jasmina učiteljica za DSP jasmina.ducman@guest.arnes.si 
EMERŠIČ Dragica učiteljica predmetnega pouka  dragica.emersic@pivkaptuj.si
FINSTER Patricija učiteljica PPVI 4b-5b patricija.finster@guest.arnes.si
FRAS Gorazd svetovalni delavec  gorazd.fras@pivkaptuj.si
FRAS Simon vzgojitelj v domu simon.fras@pivkaptuj.si
HAVLAS Vojka učiteljica na projektu  vojka.havlas@guest.arnes.si
HORVAT Vesna učiteljica 2. razreda  vesna.horvat@pivkaptuj.si
HRŽIČ Teja mobilna učiteljica teja.hrzic@pivkaptuj.si
HUNJET Meta učiteljica za DSP meta.hunjet@guest.arnes.si
JAMBRIŠKO Denis nočni vzgojitelj  denis.jambrisko@pivkaptuj.si
JEŠOVNIK Tanja učiteljica PPVI 6b  tanja.jesovnik@pivkaptuj.si
JURGEC Andreja učiteljica DSP andreja.jurgec@pivkaptuj.si
JURGEC Darka vzgojiteljica v domu  darka.jurgec@pivkaptuj.si
KAJZER HAMERŠAK Tina mobilna učiteljica  tina.kajzer-hamersak@pivkaptuj.si
KAUČEVIČ Tanja učiteljica PPVI 2b  tanja.kaucevic@pivkaptuj.si
KNEHTL Tanja delovna terapevtka  tanja.knehtl@pivkaptuj.si
KOKOL Zdenka učiteljica PPVI 1b  zdenka.kokol@pivkaptuj.si
KOLBL Suzana varuhinja  suzana.kolbl@pivkaptuj.si
KOSEM Alenka učiteljica likovne umetnosti  alenka.kosem@pivkaptuj.si
KRAJNC Amalija učiteljica predmetnega pouka  amalija.krajnc@pivkaptuj.si
KUHAR Stanka medicinska sestra  stanka.kuhar@pivkaptuj.si
KUKOVEC Sabina učiteljica za DSP sabina.kukovec1@pivkaptuj.si
KUKOVEC Sandra učiteljica za DSP  sandra.kukovec@pivkaptuj.si
LAH Anton učitelj športa  anton.lah@pivkaptuj.si
LENART Maja učiteljica za DSP maja.brumen@pivkaptuj.si
LJUBIČ Gregor računalnikar  gregor.ljubic@guest.arnes.si 
LOVEC Alenka spremljevalka gibalno oviranega otroka
LUKMAN Anja mobilna učiteljica  anja.lukman@pivkaptuj.si
MAJCEN Vesna varuhinja  vesna.majcen@pivkaptuj.si
MAJCENOVIČ Gordana varuhinja gordana.majcenovic@pivkaptuj.si
MAJERIČ Tina učiteljica predmetnega pouka  tina.majeric@pivkaptuj.si
MARIN Lidija ravnateljica  sola@pivkaptuj.si
MIHELIČ Mojca spremljevalka gibalno oviranega otroka mojca.mihelic1@guest.arnes.si
MIKEC KORPIČ Klementina učiteljica glasbene umetnosti klementina.mikec-korpic@pivkaptuj.si
MLAKAR Alenka učiteljica za DSP  alenka.mlakar@pivkaptuj.si
MOČNIK Darija učiteljica za DSP
MOHORKO Anja učiteljica za DSP  anja.mohorko@pivkaptuj.si
MUNDA Borislava pomočnica ravnateljice  borislava.munda@pivkaptuj.si
NIKOLOVSKI Tanja mobilna učiteljica  tanja.nikolovski@pivkaptuj.si
PAJNKIHER Simona učiteljica za DSP  simona.pajnkiher@pivkaptuj.si
PERNEK Nada učiteljica 3. razreda  nada.pernek@pivkaptuj.si
PETEK Simon učitelj predmetnega pouka  simon.petek@pivkaptuj.si
PIHLER BRUMEN Nataša mobilna učiteljica  natasa.pihler-brumen@pivkaptuj.si
POTOČNIK Staša pomočnica ravnateljice  stasa.potocnik@pivkaptuj.si
PULKO Klementina učiteljica v OPB  klementina.pulko@pivkaptuj.si
ROJKO PIČERKO Darinka učiteljica predmetnega pouka  darinka.rojko-picerko@pivkaptuj.si
RUGANI Tanja učiteljica za DSP  tanja.rugani@pivkaptuj.si
SAGADIN Natalija učiteljica za DSP  natalija.sagadin@pivkaptuj.si
SEREC ŠIJANEC Aleksandra učiteljica za DSP aleksandra.serec-sijanec@pivkaptuj.si
SEVŠEK Tamara mobilna učiteljica tamara.sevsek@pivkaptuj.si
SOK Andreja varuhinja  andreja.sok@pivkaptuj.si
SVENŠEK KRISTOVIČ Marjeta učiteljica PPVI 3a-4a marjeta.svensek-kristovic@guest.arnes.si
ŠRAJNER Martina mobilna učiteljica martina.srajner@guest.arnes.si
ŠTABUC ŽARN Zarja učiteljica v OPB zarja.zarn-stabuc@guest.arnes.si
TEMENT Katja učiteljica za DSP  katja.tement@pivkaptuj.si
TOPLAK Anica učiteljica za DSP  anica.toplak@pivkaptuj.si
TRUNK Janja učiteljica PPVI 5a-6a  janja.trunk@pivkaptuj.si
TURK MEZGEC Andrea učiteljica za DSP  andrea.turk-mezgec@pivkaptuj.si
TURK Tina tinaturk1@guest.arnes.si
VAJDA Jaka romski pomočnik jaka.vajda@pivkaptuj.si
VAJDA Mateja učiteljica za DSP  mateja.vajda@pivkaptuj.si
VALENKO Tomaž učitelj športa  tomaz.valenko@pivkaptuj.si
VEBER ZAZULA Jasna učiteljica v OPB  jasna.veber-zazula@pivkaptuj.si
VIDETIČ Mojca učiteljica za DSP mojcav@pivkaptuj.si
VIDIC Kaja učiteljica za DSP  kaja.vidic@pivkaptuj.si
VINDIŠ BRATUŠEK Barbara učiteljica za DSP  barbara.vindis@pivkaptuj.si
VISENJAK Eva druga učiteljica v 1. r.  eva.visenjak@pivkaptuj.si
VISENJAK Rebeka učiteljica za DSP rebeka.visenjak@pivkaptuj.si
VOGRINEC Silvester knjižničar silvester.vogrinec@pivkaptuj.si
VRŠIČ Damjana učiteljica 4. razreda  damjana.vrsic@pivkaptuj.si
ZAGORŠEK Andreja učiteljica PPVI 1a  andreja.zagorsek1@guest.arnes.si
ZANER Tamara mobilna učiteljica  tamara.zaner@pivkaptuj.si
ZAVEC ERMAN Nataša učiteljica za DSP  natasa.zavec@pivkaptuj.si
ZELENKO Marija učiteljica za DSP  marija.zelenko@pivkaptuj.si
ZUPANIČ Milena učiteljica 5. razreda  milena.zupanic@pivkaptuj.si
ŽNIDARKO Barbara učiteljica za DSP barbara.znidarko@pivkaptuj.si

 

TEHNIČNI DELAVCI ŠOLE

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
BELOVIČ Izidora tajnica VIZ sola@pivkaptuj.si
HORVAT Miro hišnik /
LAH Simona knjigovodkinja simona.lah1@guest.arnes.si
MILINOVIČ Bojana čistilka /
POLANEC Ulrike čistilka /
RAUŠL Cvetka čistilka /
ROJKO Ksenija  računovodkinja racunovodstvo.osmblpi@pivkaptuj.si
VIDOVIČ Zdenka čistilka  /