Halliwickov koncept učenja plavanja je učiti vse ljudi, še posebej ljudi s posebnimi potrebami, da sodelujejo v vodnih aktivnostih, da se v vodi samostojno gibajo in da plavajo (IHA). Halliwickovo metodo sta leta 1949 v Londonu začela razvijati James in Phyl McMillan.

Učenje plavanja poteka skozi igro v skupini, vsak učenec-plavalec ima svojega inštruktorja. Poudarek je na prilagajanju na vodo, na vzpostavitvi kontrole dihanja in na izvajanju rotacij. Plavalec s pomočjo ustrezne podpore inštruktorja občuti in izkusi gibanje v vodi ter se uči vzdrževati in prehajati v položaje, ki so varni za dihanje. Učenje poteka postopno, preko skupinskih iger, ki so primerne starosti in sposobnostim plavalcev. Rezultat procesa učenja je varen, sproščen in vesel plavalec, ki je sposoben nadzirati lastno gibanje v vodi.

Osnova Halliwickovega koncepta učenja plavanja je program desetih točk:

  1. Prilagoditev na vodo
  2. Osamosvajanje v vodi
  3. Prečno vrtenje
  4. Sagitalno vrtenje
  5. Vzdolžno vrtenje
  6. Sestavljeno vrtenje
  7. Vzgon
  8. Ravnotežje in mirovanje v vodi
  9. Drsenje s turbulenco
  10. Elementarna oblika gibanja v vodi in osnovna plavalna tehnika

Program izvajamo v Termah Ptuj.

Inštruktorice plavanja po metodi Halliwick: Sabina Dokl, Vesna Horvat, Tanja Ješovnik, Tanja Knehtl, Simona Pajnkiher in Natalija Sagadin.

Vodja skupine: Tanja Knehtl

Plavalno društvo Halliwick Slovenije: http://www.halliwick-slovenija.si/