ŠOLSKI ZDRAVNIK

Preventivno zdravstveno varstvo je organizirano za učence vseh razredov in oddelkov ter ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.

Preventivne sistematične zdravstvene preglede izvaja šolski zdravnik dr. Dino Barlović v Ambulanti Tominc. Na te preglede naj učenci prinesejo potrjene zdravstvene kartice, izvide specialistov, očala. O datumu in uri pregleda bodo starši obveščeni s strani sestre Doroteje iz ambulante.

Ambulanta Tominc

Rogozniška cesta 32 b, 2250 Ptuj

(02) 787 08 06

Delovni čas: glej https://www.b-tominc.si/

Zdravniško opravičilo in opravičilo za športno vzgojo izda izbrani zdravnik učenca za odsotnost od pouka, ki je trajala več kot pet šolskih (delovnih) dni.


ŠOLSKA ZOBOZDRAVNICA

Sistematične preglede zob izvaja šolska zobozdravnica dr. Andreja Toplak.

Zobna ambulanta – Andreja Toplak, dr. stom.

Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj

(02) 779 51 01; 031 349 340

Delovni čas: glej https://www.topzob.si/


ZOBOZDRAVSTVENI PREVENTIVNI PROGRAM

Učence nižje stopnje in posebnega programa obišče sestra za zobozdravstveno preventivo iz Zdravstvenega doma Ptuj. Uči jih pravilne tehnike umivanja in nege zob. Učenci ob zgodbah spoznavajo pomen zdravih zob ob zdravi prehrani.

ZPP se do nadaljnjega ne bo izvajal.


ZDRAVSTVENA VZGOJA

Vse učence šole v mesecu januarju obišče sestra za zdravstveno vzgojo iz Zdravstvenega doma Ptuj Urška Bratušek.

ZV se do nadaljnjega ne bo izvajala.


AMBULANTA ZA RAZVOJNO NEVROLOGIJO SPLOŠNE BOLNIŠNICE PTUJ 

Več informacij na  http://www.sb-ptuj.si/oddelki/otroski_oddelek/