Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED RAZREDNIK, SORAZREDNIK
1. razred Sara Brmež, Eva Visenjak
2. razred Vesna Horvat, Martina Anžel
3. razred Nada Pernek, Gorazd Fras
4. razred Damjana Vršič, Mojca Mihelič
5. razred Milena Zupanič, Silvester Vogrinec
6. razred Marija Arnuš, Alenka Lovec
7. razred Dragica Emeršič, Darinka Rojko Pičerko
8. razred Simon Petek, Amalija Krajnc
9. razred Tomaž Valenko, Alenka Kosem

Posebni program vzgoje in izobraževanja

ODDELEK RAZREDNIK, SORAZREDNIK
PPVI 1a Andreja Zagoršek, Andreja Sok
PPVI 1b Zdenka Kokol, Suzana Kolbl
PPVI 2a Majda Ber, Sabina Dokl
PPVI 2b Tanja Kaučevič, Jasna Veber Zazula
PPVI 3a-4a Marjetka Svenšek Kristovič, Gordana Majcenovič
PPVI 3b Klementina Mikec Korpič, Tanja Knehtl
PPVI 4b-5b Patricija Finster, Vesna Majcen
PPVI 5a-6a Janja Trunk, Anton Lah
PPVI 6b Tanja Ješovnik, Tina Majerič

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ POUČUJE
Marija Arnuš Tehnika in tehnologija, Delovna vzgoja
Dragica Emeršič Naravoslovje,  Družboslovje
Alenka Kosem Likovna umetnost, Likovna vzgoja
Amalija Krajnc Matematika
Klementina Mikec Korpič Glasbena umetnost, pevski zbor
Tina Majerič Gospodinjstvo, Delovna vzgoja
Simon Petek Tehnika in tehnologija, Delovna vzgoja
Darinka Rojko Pičerko Slovenščina
Tomaž Valenko Šport – NIS
Nada Pernek Tuji jezik
Damjana Vršič Tuji jezik
Anton Lah Gibalno-športna vzgoja – PPVI
Janja Trunk Računalništvo
Jasna Veber Zazula Likovna vzgoja, Delovna vzgoja