Anja Kolednik, prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav

e-pošta: anja.kolednik@center-iris.si

 

TIFLOPEDAGOG zagotavlja dodatno strokovno pomoč ter poučevanje specialno pedagoških znanj in spretnosti osebam s slepoto in slabovidnostjo. Obenem svetuje in nudi podporo staršem, sorojencem, vrstnikom, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki sodelujejo pri vključevanju v različne oblike izobraževanja, kot tudi na domu. Prav tako sodeluje tudi z zdravniki, oftalmologi, svetovalnimi delavci in drugimi strokovnjaki.

Kompetence tiflopedagoga so sledeče:
– obvladanje teoretične osnove s področja tiflopedagogike,
– poznavanje zakonodaje, ki se nanaša na osebe s posebnimi potrebami, izobraževanje, itd.,
– obvladanje anatomije in fiziologije vizualnega funkcioniranja ter patologije, ki obenem obsega tudi zdravljenje očesnih bolezni in stanj,
– poznavanje vpliva slepote in slabovidnosti na različna področja (fizično, kognitivno, čustveno, socialno),
– poznavanje razvoja sekundarnih čutov (sluh, tip …),
– poznavanje vpliva slepote in slabovidnosti na morebitne učne težave in druge motnje,
– poznavanje načinov ocenjevanja funkcionalnega vida,
– zavedanje pomembnosti treninga orientacije in mobilnosti in obvladanje tehnik hoje (z ali brez bele palice),
– poznavanje strategij in pripomočkov za izboljševanje funkcionalnega vida,
– poznavanje primerne opreme in tehnik na področju komunikacijske tehnologije za posameznike s slepoto in slabovidnostjo ter načinov uporabe le-teh,
– delovanje v skladu s poklicno etiko in kodeksi,
– podpiranje vključevanja oseb s slepoto in slabovidnostjo v šoli in širši skupnosti,
– svetovanje in pomoč sodelavcem pri izbiri primernega učnega načrta, ustrezne komunikacijske in druge tehnologije, izdelava pripomočkov in materialov, omogočiti dostop do informacij…

Osnovna naloga tiflopedagoga je poučevanje in razvijanje specifičnih področij, ki se ne nanašajo le na osebe s slepoto in slabovidnostjo, temveč tudi na osebe z več oz. kombiniranimi motnjami. Ta področja so:
– vsakodnevne spretnosti,
– senzorne spretnosti,
– veščine orientacije in mobilnosti,
– veščine samozagovorništva,
– uporaba pomožne in podporne tehnologije,
– socialne veščine,
– rekreacijske in prostočasne aktivnosti,
– poklicno usmerjanje.

 

UPORABNE POVEZAVE

Diplomska dela tiflopedagogov: http://pefprints.pef.uni-lj.si/view/subjects/Btp.html

Zavod za slepo in slabovidno mladino: http://www.zssm.si/

Zveza društev slepih in slabovidnih: http://www.zveza-slepih.si/

DIOPTA – tehnični pripomočki za osebe s slepoto in slabovidnostjo: http://www.diopta.si/

TexasSchoolfortheBlindandVisuallyImpaired: http://www.tsbvi.edu/

ScottishSensory Centre: http://www.ssc.education.ed.ac.uk/