Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj izvaja vzgojno izobraževalni proces za  otroke z motnjo v duševnem razvoju. Ustanoviteljice regijske šole so:

 • Mestna občina Ptuj
 • Občina Destrnik
 • Občina Dornava
 • Občina Gorišnica
 • Občina Hajdina
 • Občina Juršinci
 • Občina Kidričevo
 • Občina Majšperk
 • Občina Markovci
 • Občina Videm
 • Občina Zavrč
 • Občina Žetale

V šolo prihajajo učenci iz navedenih občin ter še iz občin Sv. Andraž, Trnovska vas, Kungota, Moravske Toplice in Ormož.

Učenci prihajajo v šolo peš, z rednim avtobusom in organiziranim šolskim prevozom.

Nekateri učenci bivajo v Dijaškem domu Ptuj, kjer je organizirana posebna obravnava, ki traja od ponedeljka do petka.

     Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj izvaja naslednje dejavnosti:

 1. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.
 2. Posebni program vzgoje in izobraževanja
 3. Dejavnost knjižnic
 4. Mobilna specialna pedagoška služba v osnovnih šolah.