SVET STARŠEV vodi predsednica ga. Zdenka Vindiš Zavratnik. V svetu staršev so predstavniki staršev iz vsakega razreda oziroma oddelka, ki se izvolijo na roditeljskih sestankih. Delo sveta staršev je opredeljeno z zakonom.

acrobat_reader_rg 1. Zapisnik sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2013/2014

acrobat_reader_rg 2. Zapisnik sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2013/2014

acrobat_reader_rg 3. Zapisnik sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2013/2014

acrobat_reader_rg Poslovnik delovanja sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka

adobe Sklepi 1. skupne seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka ter sveta staršev 

adobe Sklep 1. seje

adobe Sklepi 4.  seje
adobe Sklepi 5.  seje

adobeZapisnik 4. seje sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki je bila izvedena
7.4.2014 ob 17:00 uri v zbornici šole

 


WordIcon 1 zapisnik sveta staršev šol. leto 2012/2013

adobe Zapisnik 4. sestanka sveta staršev OŠ dr. Ljudevita Pivka v šol. letu 2012/13

 


 

 

WordIcon 1. zapisnik sveta staršev

WordIcon 1. zapisnik sveta staršev

WordIcon 2. zapisnik sveta staršev

  adobe2. zapisnik sveta staršev

adobe 3. zapisnik sveta staršev

adobe 4. zapisnik sveta staršev