Starši sodelujejo s šolo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, ki so vsak PRVI ČETRTEK v mesecu, od 16.00 ure do 17.00 ure. V tem času so za pogovor dosegljivi vsi strokovni delavci šole.
Načrtovani so trije skupni roditeljski sestanki, in sicer:

  • 3. oktobra 2013, ob 15.30 uri
  • 6. februarja 2014, ob 16.00 uri
  • 5. junija 2014, ob 16.00 uri