MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA

Priimek in ime mobilne defektologinje ŠOLA – kraj izvajanja mobilne specialno – pedagoške službe Vrtec
Ber Majda OŠ Hajdina Hajdina
Drozg Zvonka OŠ Markovci Ptuj – enota Vijolica
Hameršak Marin Lidija / Ptuj – enota Marjetica
Horvat Vesna / Gornja Radgona – enota Negova, Ptuj – enota Tulipan
Jurgec Andreja OŠ Breg Ptuj – enota Narcisa in Sopominčica
Lesjak Tadeja OŠ Majšperk /
Nikolovski Tanja OŠ Žetale, OŠ Podlehnik, OŠ Breg /
Pernek Nada OŠ Olga Meglič Radenci
Roškar Sabina OŠ Kidričevo, OŠ Cirkulane, OŠ Starše Ptuj – enota Mačice
Serec Saška OŠ Zavrč Zavrč
Tomašič Tamara / Ptuj – enota Spominčica in Trobentica
Turk Mezgec Andrea OŠ Gorišnica Gorišnica
Vaupotič Sandra OŠ Juršinci, OŠ Mladika, OŠ Destrnik Ptuj – enota Narcisa
Zagoršek Andreja OŠ Cirkovce Gornja Radgona – enota Negova, Cirkovce
Zelenko Marija Mladika /

Delo specialnega pedagoga – defektologa

Specialni pedagog je usposobljen za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vodenje različnih oblik vzgojno izobraževalnega, rehabilitacijskega, preventivnega, vzgojno-kompenzacijskega ter svetovalnega dela s posamezniki in za svetovanje strokovnim delavcem ter staršem ali rejnikom oseb s posebnimi potrebami. Je svetovalec, koordinator različnih oblik pomoči, ki neposredno tudi sam obravnava posameznega otroka in skuša z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju in pri učenju.
Dodatna strokovna pomoč poteka v času pouka, tako da otrok ni dodatno obremenjen. Obravnava, ki traja od 20 do 45 minut, ni namenjena inštrukcijam, vendar se obravnavana snov uporablja kot sredstvo za razvoj procesov, funkcij in za odpravljanje težav. V nobenem primeru specialni pedagog ne more nadomestiti pomožnega učitelja, ki otroku pomaga pri razumevanju učne snovi. Temu so namenjene druge oblike dopolnilnega pouka in pomoči učitelja, staršev in še koga.
V prvih urah obravnav specialni pedagog oceni raven razvojnih ali učnih dosežkov pri otroku, odkrije kako potekajo njegovi mentalni procesi in procesi učenja. Oceni eno ali več področij, ki so ovira za sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu, skupini, domačem okolju,… in v kakšni meri vplivajo na usvajanje znanj. Prepoznati naravo težav in pogoje, pod katerimi učenec doseže najboljše rezultate. S posebnimi postopki izdela diagnostično oceno o otroku in izbere specifične metode in pomoči, da bo učenec lahko obvladal šolske spretnosti in dosegal zastavljene cilje. Pripravi program vaj za korekcijo šibkih funkcij s poudarkom na otrokovih močnih področjih.
Učitelj in specialni pedagog dnevno izmenjujeta informacije, pomagata drug drugemu, skupaj pa otroku. Seveda je sodelovanje s starši nujno, da uvidijo, kaj njihov otrok resnično zmore in kako se mora učiti (prikaz načina učenja doma, spodbujanja, poučevanja, spreminjanja vedenja).
Delo specialnega pedagoga ima posebne razsežnosti in predstavlja most med šolo, otrokom s posebnimi potrebami in starši.
In kar je najpomembnejše, otrokom smo v oporo, dajemo jim občutek varnosti in harmoniziramo njihovo samopodobo, ki je zaradi ponavljajočih neuspehov izjemno slaba. V šolskem in širšem okolju razvijamo tolerantnejši odnos do otroka s posebnimi potrebami, do njegovih primanjkljajev.

Za Vaša vprašanja Vam ponujam naslov elektronske pošte: sandravaupotic@hotmail.com

Vodja aktiva mobilnih defektologinj:
Sandra Vaupotič, prof. defektologije